עמותת הוותיק גליל מערבי - חוברת מידע - תשפ"ג 2022-2023

נבחרת הסדרות הקצרות

48-39 ראו פירוט בעמודים

סדרות אביב - קיץ

תאריכים

מס' מפגשים

סדרה

22.3 , 15.3 , 8.3 , 1.3

מפגשים 4 בימי ד' 11:30-10:00 מפגשים 5 בימי ה' 11:30 - 10:00 מפגשים 6 בימי ד' 11:30 - 10:00

הסודות הקטנים של האמנים הגדולים עם אורלי גונן אדם מחפש משמעות – מסעות בעולם עם יורם פורת

30.3 , 23.3 , 16.3 , 9.3 , 2.3

, 17.5 , 10.5 , 3.5 7.6 , 31.5 , 24.5

מסע בבלקן עם נסיה שכטר

לא קצר אבל ממש לעניין...

23 עד יוני 22 בין נובמבר

מפגשים שבועים בימי ג׳ 19:00-16:30

"למי קראת זקן?!"- תיאטרון קהילתי עם הילה חן

16:30 ב 20.9 - מפגש חשיפה ב

• ההרשמה ותשלום שכר הלימוד הם לכל סדרה בנפרד עפ"י הפרוט. • פתיחת כל סדרה מותנית במספר הנרשמים מראש. • ההגעה לסדרה הינה הגעה עצמאית. • ההרשמה עד חודש לפני פתיחת הסדרה ובתשלום מראש ביהל. • על ביטול השתתפותך יש להודיע בכתב, למזכירות "יהל" לפני המפגש הראשון של הסדרה. • 49 ראו דף הרשמה בעמ'

25

Made with FlippingBook flipbook maker