עמותת הוותיק גליל מערבי - חוברת מידע - תשפ"ג 2022-2023

נשות העמותה

ורד אריאל מנכ"לית העמותה m.vatik@mta.org.il דוא"ל: 050-8515622 נייד: אירית חושקובר מנהלת אדמיניסטרטיבית ומנהלת כספים 04-9109022/3 , טל׳: 0507-548053 נייד: irith@mta.org.il דוא"ל: תום רובינשטיין מנהלת ועובדת סוציאלית של מרכז יום ״נווה אשר״ nevevatik@gmail.com דוא"ל: 04-9911137 טל׳: כוכי חסון מזכירת מרכז יום ״נווה אשר״ nevevatik@gmail.com : ל " דוא 04-9911136 טל׳: לימור קנו מנהלת "יהל" bsyahel1@zahav.net.il דוא"ל: 04-9563189 טל': מעין בן חיים מזכירת "יהל" b_yahel@zahav.net.il דוא"ל: 04-9563188 טל׳: ג'יין צינקוס רכזת התנדבות בעמותה janec@mta.org.il : דוא״ל 054-9421220 נייד:

ימית דוידי מנהלת דיגיטל של העמותה yamitatar1@gmail.com דוא"ל: עמותת הוותיק – מטה אשר www.vatik.org.il כתובת האתר:

₪ 110 דמי חבר שנתיים לעמותה לתושבי מטה אשר - 04-9109023 : התשלום אחת לשנה (ינואר) במשרדי העמותה טלפון החברות בעמותה מקנה זכות להשתתפות בפעילויות ולקבלת סיבסוד על השירותים הניתנים בעמותה

6

Made with FlippingBook flipbook maker