עמותת הוותיק גליל מערבי - חוברת מידע - תשפ"ג 2022-2023

"קהילה כפרית תומכת" היא תכנית שבאה להבטיח לוותיק תחושת מוגנות בהיבט הרפואי ובהיבט "קהילה תומכת" אחזקת הבית ולכן מאפשרת לאדם להישאר לגור בביתו ככל שניתן ולדחות יציאה לסידור מוסדי. - אנו מתחילים השנה בתכנית חדשה בה מורחב סל השירותים שניתן במסגרת סל גמיש הקהילה. יאפשר למנויים לבחור בחירה מתאימה ומדויקת יותר עבורם מתוך מגוון רחב יותר של שירותים כגון פעילות חברתית בשלוחת מתנ"ס, כניסה לקאנטרי, קפה ומאפה, הנחה בטיולי העמותה ועוד. פרטים בהמשך. לחצן מצוקה בבית ואפליקציה בטלפון הנייד: משמש כלחצן קריאה ואזעקה במקרי חירום כגון: מקרים רפואיים, פריצה לבית, וכד'. בלחיצה אחת נוצר קשר עם מוקד החירום של הקהילה התומכת ובמידת הצורך גם עם השירות הרפואי, שירות אמבולנס, אב הקהילה, בני משפחה ואנשי קשר ביישוב שידאגו לסיוע מתאים. ומאפשרת ליצור קשר מכל מקום בו נמצאים בארץ ובחו"ל. G . P . S האפליקציה בטלפון מונחית אב קהילה: נמצא בקשר קבוע אישי ותומך עם חברי הקהילה. מהווה כתובת יעילה וחיונית לעזרה; מבצע תיקונים קלים, ו/או מסייע בהזמנת איש מקצוע רלוונטי ואמין ומפקח על עבודתו. – למנויים שממעטים לצאת מביתם עקב מגוון סיבות. ליווי מרותקי בית הפעילות נעשית ע"י מרים קדוש, ומותאמת באופן אישי לכל אחד לפי תחומי העניין שלו והיכולת כגון התעמלות, משחקי שולחן, שירה ותעסוקה. שירותים רפואיים: חברי הקהילה התומכת נהנים ממגוון שירותים רפואיים דרך "מוקד אנוש" מוקד ארצי איתו עמותת הוותיק עובדת הכוללים: • )₪ 25 (בתשלום סמלי של הזמנת רופא לביקור בית, בדיקה רפואית • הפנייה לבית חולים לפי הצורך • במקרה שאין אשפוז). ₪ 25 (בתשלום סמלי של הזמנת אמבולנס במקרה חירום, באמצעות הלחצן • ייעוץ טלפוני ע"י רופאים מומחים בלבד לחודש. ₪ 25 מנויים ניצולי שואה וזכאי רווחה - משלמים דמי מנוי חודשיים בסך ע"י הביטוח הלאומי כאחד מהשירותים אותם 2022 הקהילה התומכת הוכרה החל מחודש יוני ניתן לקבל דרך חוק הסיעוד. לכן כל זכאי חוק סיעודשאינו בקהילה התומכת יכול לבחור להצטרף לתכנית בהסבת חצי שעה שבועית בלבד!! השירותים שמציעה התוכנית הינם:

בקרוב יעודכן סל שירותים חדש ומורחב לקהילה התומכת.

8

Made with FlippingBook flipbook maker