מתי"א אשדוד – ידיעון השתלמויות שנה"ל תשע"ח

יום עיון

יום עיון בנושא :

" לעמוד קרוב לחשוב רחוק "

יום עיון בנושא הפרעות נפשיות בקרב ילדים ובני נוער

יתקיים ביום ד ' 31/1/18 ' טו בשבט תשע ח"

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker