מתי"א אשדוד – ידיעון השתלמויות שנה"ל תשע"ח

פיתוח תפקודי למידה באמצעות פעילות גופנית

שם במתווה אופק : העצמת גננות מ"בח

מטרת ההשתלמות : חשיפה לרצף ההתפתחותי של תפקודים מוטוריים וההשלכות של תהליך זה על הלמידה והתפקוד היומיומי . סממנים לאיתור קשיים פסיכומוטוריים בקרב ילדים . פיתוח כלים לשילוב הפעלה בתחום הפסיכומוטורי עם תכנים דידקטיים . ניתוח איכותי של יכולות ומיומנויות מוטוריות כבסיס אינטגרטיבי של תפקודי למידה ומוטוריקה . היקף ההשתלמות :30 שעות מוכר לאופק חדש .

קהל היעד : מנהלות גני חינוך מיוחד וגננות משלימות .

16:00-19:15

‘ ד יום

ימים ושעות :

יש לבוא לכל המפגשים בבגדים נוחים ובנעלי ספורט . לכל מפגש יידרש ציוד שיש להביאו למפגש , הודעה תימסר בהמשך .

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

סקירת תפקודים תחושתיים ופסיכומוטוריים הנדרשים בתפקוד יומיומי ובלמידה . וויסות גירויי תחושה בקרב ילדים בגיל הרך : השלכות על התפקוד , היומיומי , התנועה המשחק והלמידה .

א“מתי

"ד ר אורלי - יזדי עוגב

16:00-19:15

25.10.17

1

א“מתי

"ד ר אורלי יזדי - עוגב

16:00-19:15

08.11.17

2

מפגש וירטואלי

"ד ר אורלי - יזדי עוגב "ד ר אורלי יזדי - עוגב "ד ר אורלי יזדי - עוגב

מפגש וירטואלי א - סינכרוני

19:00-22:30

15.11.17

3

מפגש וירטואלי

מפגש וירטואלי א - סינכרוני

19:00-22:30

29.11.17

4

א"מתי

מודעות גופנית ומרחבית

16:00-19:15

06.12.17

5

קינסטזיה : פיתוח מודעות לוויסות כוח טיפוח שיווי משקל סטאטי ודינאמי בשילוב תפקודי למידה טיפוח המוטוריקה העדינה ותפקודי למידה – התנסות חווייתית וכלים ליישום מערך תומך בגן

א"מתי

"ד ר אורלי יזדי - עוגב "ד ר אורלי יזדי - עוגב

16:00-19:15

03.1.18

6

א"מתי

16:00-19:15

17.1.18

7

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker