מתי"א אשדוד – ידיעון השתלמויות שנה"ל תשע"ח

גישת ה - COOP

ריפוי בעיסוק

שם במתווה אופק :

מטרת ההשתלמות : הכרת כלים לאיבחון על סמך גישת ה - CO-OP והתאמת הכלים לעבודה במערכת החינוך . הכרת עקרונות המפתח להתערבות ע " פ הגישה והתאמתם לעבודה עם מגוון אוכלוסיות ומגוון גילאים .

שעות מוכר לאופק חדש .

היקף ההשתלמות :30

אשקלון וקרית גת

קהל היעד : מרפאות בעיסוק , אשדוד א" ממתי

ימים ושעות : יום ב ‘ 16:00-19:15

הרישום להשתלמות זו הוא באתר אשקלון ה" פסג

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

DCD עקרונות בבסיס העבודה עם אוכלוסיה עם COOP ' נק מפתח 1

אשדוד א“מתי

דבי גביר

16:00-19:15

19.2.18

1

כלי איבחון בבסיס ה - COOP הכנה לתרגול עם ילדים

אשדוד א“מתי

דבי גביר

16:00-19:15

26.2.18

2

אשקלון

א“מתי

דבי גביר

תאוריות קוגנטיביות ותאוריות למידה בבסיס ה - COOP

16:00-20:15

05.3.18

3

אשקלון א"מתי

דבי גביר

אסטרטגיות למידה גלובליות וספציפיות , תרגול עם ילדים

16:15-20:30

12.3.18

4

אשקלון א"מתי

דבי גביר

למידה מוטורית גילוי מונחה ועקרונות מאפשרים תרגול עם ילדים

16:00-20:15

19.3.18

5

דבי גביר גת קרית א“מתי

ניתוח מקרים מהשטח

8:30-14:30

21.5.18

6

COOP בקבוצה – עירוב עם גישות שונות ואוכלוסיות שונות

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker