מתי"א אשדוד – ידיעון השתלמויות שנה"ל תשע"ח

האייפד ככלי הוראה ולמידה – ' קב 1

שם במתווה אופק : התאמת ההוראה בתקשוב ומחשבים מ"לח

מטרת ההשתלמות : הקניית ידע לתכנון ובניית פעילות לימודית באייפד לשיעורים לקידום כישורי חיים .

היקף ההשתלמות :30 שעות מוכר לאופק חדש . קהל היעד : צוותי הוראה מבתי ספר לחינוך מיוחד אשר קיבלו אייפד במסגרת הפרויקט של קרן אתנה .

ימים ושעות : יום א ‘ 16:00-19:15

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

22.10.17

שרית קליין

א"מתי

שילוב האייפד בשיעור ע " פ מודל ההפנמה של לב 21 . אפליקציות לקידום שיח .

16:00-19:15

1

12.11.17

א"מתי

פולי וולודרסקי

בניית פעילות לשיעור לקידום מטרות בנושא ייצוג עצמי .

16:00-19:15

2

03.12.17

שרית קליין

לצאת עם האייפד מהכיתה

א"מתי

16:00-19:15

3

24.12.17

מפגש וירטואלי

פולי וולודרסקי

מטלה וירטואלית

16:00-18:30

4

21.1.18

פולי וולודרסקי

בניית פעילות לשיעור לקידום מטרות בנושא קשר בין אישי - חברתי בניית פעילות לשיעור לקידום מטרות בנושא ניקיון והגיינה

א"מתי

16:00-19:15

5

11.2.18

א"מתי

'ז היינה קלין

16:00-19:15

6

25.2.18

מפגש וירטואלי

שרית קליין

מטלה וירטואלית

16:00-19:15

7

08.4.18

שרית קליין

סיכום והצגת תוצרים

א"מתי

16:00-18:30

8

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker