מתי"א אשדוד – ידיעון השתלמויות שנה"ל תשע"ח

האייפד ככלי הוראה ולמידה – ' קב 2

שם במתווה אופק : התאמת ההוראה בתקשוב ומחשבים מ"לח

י" מהתח והתל .א"

מטרת ההשתלמות : הקניית ידע לתכנון ובניית פעילות לימודית באייפד לקידום מטרות

שעות מוכר לאופק חדש .

היקף ההשתלמות :30

אשר קיבלו אייפד במסגרת הפרויקט של קרן אתנה .

קהל היעד : מורים ומטפלים מ" מהח

ימים ושעות : יום ג ‘ 16:00-19:15

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

31.10.17

שרית קליין

א"מתי

י" בתח

מודלים לשילוב האייפד

16:00-19:15

1

אפליקציה לניהול

ובתל . א"

/ ההוראה הטיפול

/ הלמידה

21.11.17

א"מתי

שרית קליין

לצאת עם האייפד מהכיתה

16:00-19:15

2

05.12.17

יפורסם בהמשך

מציאות מדומה

א"מתי

16:00-19:15

3

26.12.17

מפגש וירטואלי

פולי וולודרסקי

מטלה וירטואלית

20:00-22:30

4

16.1.18

פולי וולודרסקי

קידום מטרות בתחום הכישורים והמיומנויות באמצעות האייפד

א"מתי

16:00-19:15

5

06.2.18

פולי וולודרסקי

א"מתי

קידום מטרות חברתיות ורגשיות באמצעות האייפד

16:00-19:15

6

06.3.18

פולי וולודרסקי

מפגש וירטואלי

מטלה וירטואלית

20:00-22:30

7

10.4.18

פולי וולודרסקי

סיכום והצגת תוצרים

א"מתי

16:00-18:30

8

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker