מתי"א אשדוד – ידיעון השתלמויות שנה"ל תשע"ח

תוכן עניינים

דבר המפקחת

דבר המנהלת

צוות מוביל

בשלוש "

נהלי השתלמות

דרכים

נוכל להגיע : לחוכמה

יום עיון

השתלמויות :

ידי -על

, חיקוי

פיתוח תפקודי למידה באמצעות פעילות גופנית

זאת הדרך . הקלה

מיניות בריאה בחינוך המיוחד

לעצמאות אסטרטגיות למידה והתארגנו ת

– מתלות

פיתוח תפקודי לומד

ידי -על

פיתוח שפה בקרב ילדים עם ASD -נון ורבלים

נסיון זאת

גישת ה - COOP

הדרך הקשה . ביותר

האייפד ככלי הוראה ולמידה –

' קב 1

האייפד ככלי הוראה ולמידה –

' קב 2

דגמי הוראה חדשניים שלומי –

ידי -על

, מחשבה

זאת הדרך הנעלה " ביותר

( קונפציוס )

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker