רשת המתנ"סים נשר ן חוברת חוגים ן תשפ"ב 2021-2022

07 : 00 - 1 5 : 00 : ׳ ו | 07:00 - 22:00 :׳ א׳ - ה שעות פתיחה:

לפרטים נוספים: 048210669 ,048105510 נשר 19 השיטה

26 26

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker