רשת המתנ"סים נשר ן חוברת חוגים ן תשפ"ב 2021-2022

פילאטיס

מיטב אונגר חוג פילאטיס מזרון בהדרכת: מורה מנוסה ומוסמכת לפילאטיס מטעם וינגייט. בחוג נעבוד על חיזוק השרירים, נשימה נכונה ונשלב תרגילים מגוונים לחיטוב הגוף בשיטת פילאטיס. חד שבועי - יום שלישי / חמישי | ומעלה 18 לגילאי ₪ 150 בעלות | 20:00-21:00 | דו שבועי - ימים שלישי וחמישי | ומעלה 18 לגילאי ₪ 220 בעלות | 20:00-21:00 |

נשר 19 השי טה | GOF I TNESHER

| 04 - 8210669 : לפרט י ם נ ו ספ י ם

27

27

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker