מועצה אזורית מנשה - חוברת קליטה לעובד

אודות מחלקת שכר

תפקיד מחלקה השכר הינו תשלום שכר לעובד ותשלום מלוא התנאים הסוציאליים, בהתאם לכללי החוק וההסכמים הקיבוציים החלים על המועצה ובהתאם לכללי המועצה. מחלקת שכר מופקדת על ביצוע תשלומי המשכורות של כל העובדים, הגמלאים והשאירים.

חשוב לדעת: . השכר משולם בגין החודש השוטף, אולם "ההתחשבנות" בגין נתוני היעדרות הינה על החודש הקודם. כך, 1 לדוגמא, בחודש הראשון לעבודתו העובד יקבל שכר מלא, אולם בחודש שלאחר מכן, תיערך התחשבנות בגין שעות נוספות/שעות היעדרות וכדו'. . תשלום השכר מבוצע בהפקדה ישירה לחשבון הבנק שלך לפי הפרטים שמסרת במסגרת קליטתך 2 למועצה. ההפקדה תתבצע עד לחמישי בכל חודש. . מידי חודש ישלח אליך תלוש שכר המפרט את כל מרכיבי השכר שקבלת. תלוש זה חשוב לצרכים 3 שונים כגון: בפנייתך למס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות הפנסיה והקופות השונות, מוסדות שונים, לכן מומלץ לשומרו. ניתן להיכנס לתלוש בכל עת דרך האפליקציה "תלוש אונליין" של חברת מלם. שבו ריכוז סה"כ המשכורות וניכויים שבוצעו במשך 106 . אחת לשנה, בחודש מרץ, ישלח אליך טופס 4 השנה הקודמת (מס הכנסה, ביטוח לאומי, קופות גמל וכו'). המפרט את פרטי העובד ונתונים נוספים. הטופס נשלח מדי תחילת 101 . מדי שנה יש להגיש טופס 5 שנה ועליך לעדכנו לחתום ולהחזירו למחלקה שכר. . אם הנך עובד במקום נוסף, עליך להגיש מידי שנה תאום מס מפקיד השומה, אחרת ינוכה לך מס 6 בשיעור המרבי. בכל שאלה או בירורים בנוגע לשכר או למבנה התלוש ניתן לפנות למחלקה שכר. > אפרת גלאור - רכזת נוכחות | שימרית בן סימון - חשבת שכר בפורטל העובדים ישנו סרטון המסביר איך לקרוא את תלוש השכר בפשטות.

קליטה באגף / מחלקה: המנהל הישיר ו/או מנהל היחידה הנו אחראי לכל תהליך הקליטה המקצועי שלך. המנהל יגדיר את התפקיד ומסגרתו, יציג בפניך את המשימות העיקריות והמרכזיות של היחידה, יהיה אחראי לביצוע הכשרה וחניכה בתהליך הכניסה לעבודה. בין היתר, יוצגו נהלי ותהליכי העבודה, יחסי הגומלין עם מחלקות אחרות והנהלת המועצה, ממשקים עם היישובים ועם גופי סמך. לפחות אחת לשנה תבוצע הערכת עובד שנתית עם מנהלך הישיר.

2023 // חוברת קליטה לעובד 10

Made with FlippingBook Learn more on our blog