מועצה אזורית מנשה - חוברת קליטה לעובד

שעות משרת הורה שעות שבועיות. 40 שנים, הינו 12 שבוע עבודתה של אם לילד שגילו נמוך מ- עובדת המועסקת בחלקיות משרה, אינה זכאית לקיצור נוסף של משך יום העבודה. דין אלמן, אב לילד שנים, כדין אם עובדת (יש להציג מסמכים) 12 שגילו פחות מ- הנחיה זו תקפה גם לעובד שאשתו עובדת במשרה מלאה ללא ההקלה בשעות העבודה, עליו להגיש לאגף משאבי אנוש מסמך מהמעסיק של אשתו המאשר זאת.

שעות אם מניקה עובדת במשרה מלאה, לרבות אם מאמצת שילדה ילד, זכאית להיעדר מהעבודה שעה אחת ביום וזאת עד לגיל שנה של הילד. שעות עבודתה של אם במשרה שעות שבועיות. החל מספטמבר 36 מלאה עד שנה אחת לאחר הלידה תהיינה ש"ש. הסכם זה חל גם על 35 , שעות עבודתה של אם במשרה מלאה יהיו 2024 עו"ס במשרה מלאה. הטבה זו תקפה גם לעובד שאשתו לא מקבלת הטבה זו במקום עבודתה. עליו להגיש לאגף משאבי אנוש מסמך מהמעסיק של אשתו המאשר זאת. חגים ומועדים בערבי החגים (ראש השנה, יום הכיפורים, שבועות) ינוכה לעובד כחצי יום חופש. מדי שנה יוציא אגף משאבי אנוש את לו"ז החופשות המרוכזות ואת מס' שעות החופשה שירד לכל עובד בכל יום. בחג החנוכה עובדים כרגיל למעט יום אחד מקוצר.

חופשה שנתית ימי חופשה בשנה בתשלום. 22 ימים בשבוע, זכאי ל- 5 עובד שמועסק ימי חופשה בשנה בתשלום. 26 ימים בשבוע, זכאי ל- 6 עובד שמועסק חופשה שנתית ניתנת לעובד לשם נופש ומנוחה ואסור לו לעבוד בשכר בימי חופשתו, אלא אם קיבל היתר מיוחד לכך. על פי חוק חופשה שנתית, יש חובה לצאת לשבעה ימי עבודה רצופים. ככלל, עובדי מערכת החינוך אינם רשאים להשתמש בימי חופשה במהלך שנת הלימודים, אלא רק בפגרות בי"ס. ימי בחירה בתשלום 2 ימי בחירה - בחמשת השנים הראשונות לעבודתו של העובד, זכאי העובד ל בנוסף על ימי החופשה השנתית. החל מהשנה השישית לעבודתו, יתווסף לו יום בחירה אחד, כאשר סה"כ ימי בחירה. 3 עומדים לרשותו את ימי הבחירה ניתן לקחת בתאריכים קבועים אשר מתפרסמים מדי שנה- בתיאום עם המנהל הישיר. ימי הבחירה של העובדים במערכת החינוך יילקחו אך ורק בעת פגרות ביה"ס (ערבי חג וכדו'). בחול המועד סוכות ופסח המועצה סגורה ואנו יוצאים לחופשה מרוכזת. במידה שיש צורך בהגעה לעבודה יש לקבל אישור מראש מהמנהל הישיר ומהמנכ"ל.

2023 // חוברת קליטה לעובד 15

Made with FlippingBook Learn more on our blog