מועצה אזורית מנשה - חוברת קליטה לעובד

תוכן עניינים

5

על החוברת

5

אתר המועצה

6

אודות מועצה אזורית מנשה

7

מפה ומבנה ארגוני

8

חזון המועצה

9

קליטה בעבודה וסדרי העסקה

10

אודות מחלקת שכר

10

קליטה באגף / מחלקה

11

קליטה בתחום המחשוב

12

החוק למניעת הטרדה מינית בעבודה

14

נוכחות

19

פרט ורווחה

22

תנאי העסקה

25

תשלומי הבראה וביגוד

29

רווחת העובד

2023 // חוברת קליטה לעובד 2

Made with FlippingBook Learn more on our blog