מועצה אזורית מנשה - חוברת קליטה לעובד

רווחת העובד

טיפול ברווחת הפרט במשאבי אנוש תמצא אוזן קשבת ועזרה מקצועית בתחומים שונים ותוכל לקבל סיוע בנוגע לזכויותיך כתוצאה מאירועים שקורים לך ולבני משפחתך, תוך שמירה קפדנית על סודיות. פעילות חברתית פעילות חברתית לעובדים מתקיימת לאורך השנה, בחגים ומועדים נוספים, במסגרת כלל המועצה ובמסגרות מחלקתיות. פעילות זו כוללת ימי השתלמות, סדנאות העצמה ועוד. השתלמויות והדרכה המועצה רואה בהשקעה בידע המקצועי כלי בעל חשיבות רבה בפיתוח המשאב האנושי ומעודדת יציאת עובדיה למגוון השתלמויות מקצועיות. המועצה עובדת על מנת להגדיר נוהל יציאה להשתלמויות המפרט את כל הזכאויות של העובדים בנושא זה. לבירורים נוספים בנושא זה יש לפנות למשאבי אנוש.

שי לחג ובאירועים מיוחדים המועצה מעניקה לעובדיה, בשיתוף ועד העובדים שי לחג בראש השנה ובפסח ובאירועים אישיים מיוחדים (יום הולדת, לידות, בר/בת מצווה). יש להגיש בקשה לועד העובדים. עובד מצטיין אחת לשנה, בוחרת המועצה את עובדיה המצטיינים, הבחירה נעשית בהתאם לכללי המועצה, בשיתוף עובדי המועצה. בטקס הרמת כוסית לקראת ראש השנה, מקבלים העובדים המצטיינים שי ותעודה. סיום העסקה סיום העסקה של עובדי מועצה מסווג בשלוש קטגוריות עיקריות: פיטורים, התפטרות ופרישה לגמלאות.

פיטורים 5 שנים, זכאי לחודש הודעה מוקדמת, מעל 5 עובד שפוטר והועסק ברשות המקומית משנה ועד שנים זכאי לחודשיים הודעה מוקדמת. עבד פחות משנה, בהתאם לחוק הודעה מוקדמת. פיצויי הפיטורין מופרשים מראש באופן מלא לקרן הפנסיה.

2023 // חוברת קליטה לעובד 29

Made with FlippingBook Learn more on our blog