מועצה אזורית מנשה - חוברת קליטה לעובד

השתלמות גמול השתלמות הינו תוספת שכר הניתנת לעובד בעבור לימודים בתחום הרחב של עיסוקו, בכפוף לאישור ועדות הגמול הייעודיות. טפסי הבקשה הנדרשים מצויים באתר הסתדרות המעוף או ההסתדרויות השונות. להלן התנאים הנדרשים להגשת בקשה לאישור גמול השתלמות לגבי דרוג מנהלי: לפחות בדרוג המנהלי. 6 . דרגה 1 שנות לימוד. 10 . תעודה המעידה על סיום של לפחות 2 . צבירת סך שעות השתלמות עפ"י ותק בעבודה בהתאם לטבלה שלהלן: 3 עובד זכאי לקבל גמול השתלמות בגין תואר. חובה להגיש קורסים שהסתיימו בתוך תקופה של חמש השנים שקדמו ליום הגשת הבקשה. למידע נוסף ו/או קבלת סיוע בהגשת בקשת גמול ההשתלמות ניתן לפנות לרכזת משאבי אנוש או לועד העובדים. יש לציין כי גמול ההשתלמות מתקזז עם הרכיב "תוספת על פי חוק" שמופיעה בתלוש.

שעות ההשתלמות הנדרשות

מס׳ שנות הותק בתחום העיסוק/המקצוע

1,200

עד שנה

1,100

עד שנתיים

1,000

שנים 4 עד

900

שנים 6 עד

800

שנים 8 עד

700

שנים 10 עד

600

שנים 12 עד

500

שנים ומעלה 12 מ-

2023 // חוברת קליטה לעובד 28

Made with FlippingBook Learn more on our blog