מועצה אזורית מנשה - חוברת קליטה לעובד

חיסכון פנסיוני במסגרת תנאי העסקתך במועצה, יופרשו עבורך כספים לצורך חיסכון פנסיוני. המועצה מפרישה את הכספים לקרן הפנסיה אשר תבחר במעמד קליטתך. במעמד זה עליך למסור את פרטי הקרן/ביטוח מנהלים או הביטוח ומספר העמית שלך, פרטי הבנק להעברה, מספר הקופה באוצר ופרטי איש הקשר. לידיעתך-אחוזי ההפרשה במועצה גבוהים מפנסיית החובה וזאת בהתאם להסכמים הקיבוציים. כמו כן יופרשו כספים לקרן הפנסיה בגין רכיבי עבודה נוספת (שעות נוספות וכוננות) וכן לקופת גמל בגין רכיבי החזר הוצאות (לדוג', אחזקת רכב, נסיעות וכדו'). ככל שלא יעדכן העובד לאן ברצונו להעביר את הכספים תיפתח עבורו קרן ברירת המחדל. קרן השתלמות עובדי הדירוג המנהלי והחינוך המשלים זכאים להפרשות לקרן השתלמות בתום שנת עבודה במועצה. באחריות העובד לבחור קרן השתלמות ולשלוח את טפסי ההצטרפות למדור שכר. אם לא תיבחר קרן השתלמות על ידי העובד- תיבחר ברירת המחדל. עובדי הדירוגים האחרים זכאים לקרן השתלמות עם תחילת העבודה. להלן אחוזי הניכויים:

קרן פנסיה בגין רכיבי עבודה נוספת (ככל ומאושרת)

קרן השתלמות (בהתאם לזכאות)

קופת גמל בגין החזר הוצאות

קרן פנסיה/ ביטוח מנהלים

2.5%

5%

מהשכר 7%

מהשכר 7%

חלק העובד

7.5%

5%

מהשכר 7.5%

מהשכר 7.5%

חלק המעסיק

מהשכר 6%

מהשכר 8.33%

פיצויים

2023 // חוברת קליטה לעובד 27

Made with FlippingBook Learn more on our blog