מועצה אזורית מנשה - חוברת קליטה לעובד

אגודות מקצועיות לעובד המועסק על פי הסכם קיבוצי ישנה זכאות לחברות בעמותות מקצועיות, בהתאם לדירוג שלו (מנהלי, ח. משלים, עו"ס וכדו') חברות זו היא זכות שהוקנתה לעובד על פי ההסכם הקיבוצי והמעסיק הוא זה שנושא בתשלום דמי החבר השנתיים. המטרה הינה לאפשר לעובדים ללמוד ולהרחיב את השכלתם ובכך לפתוח להם פתח להתקדם במקום העבודה ולשפר את איכות חייהם. המועצה מעבירה מדי שנה בחודש ינואר את התשלום בגין הזכאות על פי היקף המשרה של השנה הקודמת. לעובדים בדירוג המנהלי והחינוך המשלים- הזכאויות מועברות לעמותות לקידום מקצועי "שחר און". . / https :/ /www.amitnet.co.il לינק לעמותת שחר און: לעובדים בדירוגים מקצועיים, התשלום בגין הזכאות משולם בשכר, בד"כ במשכורת אוקטובר. ניתן לבקש שנים נוספות. 3 מבעוד מועד להפריש לשחר און אך הדבר כרוך בהתחייבות לבצע העברת הכספים במשך בדירוג העובדים הסוציאליים, מופרשת זכאות אחת לעמותה לקידום העו"ס וזכאות לעמותה אחת לבחירת העובד- באחריות העובד לעדכן להיכן.

מועדון הטבות לעובד "מועדון שלך"- מועדון הטבות לרווחת עובדי הרשויות. המועדון קם מתוך מטרה לפעול בכל תחומי החיים של העובדים, להשיג עבורם מחירים ייחודיים ומוזלים בתרבות, נופש פנאי וצרכנות. כל עמית שדמי החבר השנתיים הועברו בגינו זכאי לפעול במסגרת המועדון וזאת באמצעות כרטיס חבר מגנטי עם קוד אישי, שאמצעותו הוא זכאי לפרוק את ההטבות במגוון התחומים שמציע המועדון. לינק לאתר / https :// www.yours.co.il "מועדון שלך": חודשים 3 הזכאות מועברת בחודש מאי מדי שנה, בגין השנה העוקבת- וזאת לעובדים אשר להם ותק של . 2023 הועברו זכאויות לעובדים, עבור שנת 2022 במעמד העברת הזכאות. כלומר, בחודש מאי הזכאות ניתנת לדירוגים מינהלי, מח"ר, עו"ס והחינוך המשלים בלבד. עובדים אשר אינם זכאים למועדון , הסכום מתעדכן מדי שנה) על מנת לקבל את ₪ 422 ומעוניינים שינוכה משכרם סכום ההשתתפות (כ המועדון, נדרשים להעביר למחלקת שכר בקשה בכתב לפני משכורת חודש מאי - בכל שנה.

2023 // חוברת קליטה לעובד 26

Made with FlippingBook Learn more on our blog