מועצה אזורית מנשה - חוברת קליטה לעובד

התפטרות עובד שמעוניין לסיים העסקתו, יודיע על כך בכתב למנהלו הישיר, עם העתק למשאבי אנוש, כולל תאריך סיום העסקתו. עובד במקרה זה מחויב גם כן למתן הודעה מוקדמת, בהתאם לחוק/חוקת העבודה. במידה שלא ניתנה הודעה מוקדמת ע"י העובד, ימים אלה יקוזזו משכרו האחרון. חשוב לציין כי מכיוון שפיצויי הפיטורין הופרשו מראש לקרן הפנסיה, גם עובד שמתפטר יקבל את מלוא כספי הפיצויים. פרישה לגמלאות אגף משאבי אנוש יעביר למנהלים מדי שנה רשימה של עובדים שהם פורשים פוטנציאליים. ככל ועובד מעוניין לפרוש עליו לעדכן את המנהל ואת משאבי אנוש על כך. לקבלת מידע וסימולציה בעניין אחוזי צבירה(לעובדים בפנסי תקציבית), שכר פנסיוני, המרה של ימי חופשה/מחלה - יש לפנות אל מח' השכר, ומעוניין להאריך את שירותו 67 שלושה חודשים לפחות לפני מועד הפרישה. עובד שהגיע לגיל פרישה במועצה נדרש להגיש בקשה למנהל הישיר בצירוף חוו"ד מרופא משפחה על כשירות רפואית להמשיך בתפקיד. ההחלטה על הארכת השירות תתקבל על ידי ראש המועצה לאחר המלצה של הועדה להארכת שירות.

אנו מאחלות לך כי עבודתך במועצה תהיה מלווה תמיד בעניין ותאפשר לעצמך מיצוי מלא של לסיום: הפוטנציאל והכישורים המקצועיים והאישיים שלך. מוזמנ/ת להיות בקשר!

אגף משאבי אנוש:

דואל אלקטרוני

טלפון

שם

תפקיד

maors@menashe.co.il

04-6187752

מאור שושן

מנהלת מש״א

reuts@menashe.co.il

04-6177332

סגל רעות

רכזת משאבי אנוש

shimritb@menashe.co.il

04-6187749

שימרית בן סימון

חשבת שכר

efratg@menashe.co.il

04-6177319

אפרת גלאור

רכזת נוכחות עובדים

2023 // חוברת קליטה לעובד 30

Made with FlippingBook Learn more on our blog