מועצה אזורית מנשה - חוברת קליטה לעובד

אנו שמחים על הצטרפותך למועצה האזורית מנשה ומקבלים אותך בברכה. דפי מידע אלו נועדו להקל על תהליך קליטתך בעבודה ולהביא בפניך את עיקרי הזכויות והחובות החלות עליך בתקופת עבודתך כעובד המועסק על פי הסכמים קיבוציים. חלק מהכתוב חל אף על עובדים המועסקים בנגזרת משכר בכירים. המידע לוקט מחוקים, הסכמי עבודה קיבוציים, הוראות וכללים שמקורם בחוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות, הוראות משרד הפנים ונהלים פנימיים של המועצה. בחוברת ניתנים דברי הסבר כלליים בלבד שאינם מהווים נוסח מלא ומפורט. דברי ההסבר נכונים ותקפים ליום פרסומם בלבד. חשובה ההבהרה כי אין הכתוב בחוברת זו בא במקומם של חוקים או הסכמים חתומים כלשהם, ובמקרה של סתירה או אי דיוק, יגבר הכתוב בחוק או ההסכם על הנאמר כאן. הממונים עליך ואגף משאבי אנוש עומדים לרשותך ונשמח לענות על כל שאלה שתתעורר במהלך קריאת חוברת זו. אנו מאחלים לך הצלחה רבה במילוי תפקידך וקליטה מהירה וחלקה במועצה. על החוברת

אתר המועצה אתר המועצה מאפשר לתושבי המועצה להיות בקשר ישיר לגבי נושאים הקשורים למועצה כגון: תשלומים מקוונים, חדשות, אירועי תרבות, עיתון המועצה, מידע על מכרזים חוקים וצווים וכן על הנחות ותבחינים, פרטי התקשרות לישובים ולמחלקות המועצה, אלבום תמונות, טפסים, מפות ועוד. / https :// www . menashe . co . il כתובת האתר:

בנוסף, באתר המועצה ישנו פורטל ארגוני המיועד לעובד המועצה, בו תוכלו להתעדכן בנהלים, טפסים ועדכונים שונים. / https :// www . menashe . co . il /347 עם כניסתכם לפורטל יש להזין את הסיסמא , על מנת להיות חשופים לתכנים. 1234

2023 // חוברת קליטה לעובד 5

Made with FlippingBook Learn more on our blog