מועצה אזורית מנשה - חוברת קליטה לעובד

אודות מועצה אזורית מנשה

כפרים ערביים, 3 מושבים, 7 קיבוצים, 10 ישובים: 24 . במועצה 1950 מועצה אזורית מנשה הוקמה בשנת שני ישובים קהילתיים, כפר נוער ובי"ח גדול לבריאות הנפש. במנשה ישובים דתיים וישובים חילוניים, 2021 והיא למעשה משקפת את המרקם התרבותי של מדינת ישראל בזעיר אנפין. נכון לסוף שנת דונם. למועצה קריית חינוך בה שלושה 160,000 תושבים במועצה ושטחה הוא כ- 23000 מתגוררים מעל בתי ספר יסודיים חילוניים, בית ספר ממלכתי דתי, שני בתי ספר על יסודיים ובית ספר יסודי גדול לילדים אוטיסטים. כמו כן, בקריית החינוך מועדון לימודי לאוכלוסיה הבוגרת, המאחד בתוכו חילוניים ודתיים, ערבים ויהודים. בנוסף, יש במועצה בי"ס יסודי וחטיבה לאוכלוסייה הערבית באחד מהכפרים, בי"ס יסודי בקציר – הישוב הקהילתי הגדול בישובי המועצה, וכן בית ספר לחינוך מיוחד, אף הוא בקציר בי״ס תיכון ערבי בג׳ח. לצד המועצה מתקיימות שתי עמותות: האחת -ראם, פועלת למען אוכלוסיית הוותיקים במנשה והשניה- ר.ו.ת.ם עוסקת בתרבות הפנאי וחוגים. החברה הכלכלית לפיתוח מ.א. מנשה עוסקת באחזקת הישובים וכן בטיפול בפרוייקטים ופתרון בעיות בתחומי הביוב, המים והשפכים.

2023 // חוברת קליטה לעובד 6

Made with FlippingBook Learn more on our blog