מרכז לימודי חברתי ״מלוא״ חוברת פעילות תשפ״ד | 2023-2024

8:35-10:00 יום א׳

מערכת שעות שבועית

10:20-11:45

עמ'

מרצה

נושא

עמ'

מרצה

נושא

מעוז לואנץ אתי ליס לבנת רפאלי ענת גושן קלעי אורלי אלעד

ענת גושן-קלעי עודד אלוני יעל חלפי אורלי קין רינה קליין רינה קליין שמוליק טנא

29 29 34 40 44 44 54

התעמלות כסאות טאי-צ'י וצ'י קונג ) 12:30 ציור ורישום (מתקדמים עד (מתקדמים) NLP תרבות המחלוקת (סמסטר א') מיתולוגיה יהודית (סמסטר ב') פופ מלוא

11:50-13:20 (מתחילים) NLP ערבית (מתחילים) אתם זוכרים את השירים גינון קהילתי חדר כושר מחול נשים התעמלות בריאותית ) 11:00 יומנים ויזואליים (עד ציור ורישום (מתחילים)

22 28 28 28 34 34 40 49 52

יעל חלפי אורלי קין

אדריס מואסי אריאל דמתי

אחה״צ

עמ'

מרצה

נושא

עמ'

מרצה

נושא

30 30 35 49 54

ריבי פלג לימור חממי הדר גד אידריס מואסי עדי שגב

) 16:00-17:00 פילאטיס ( ) 17:30-18:30 ריו אביירטו ( ) 16:00-18:00 ציור ורישום ( ) 16:00-18:00 ערבית מתקדמים ( קבוצת תיאטרון מנשק'ה ) 18:00-21:00 (

28

ענת גושן-קלעי

התעמלות בריאותית

ב׳ יום

8:35-10:00

10:20-11:45

עמ'

מרצה

נושא

עמ'

מרצה

נושא

23 30 31 35 41 44 48

אורלי אנגל לימור חממי חני לאור מזל גיא דוידה לביא דר׳ חגי ספר דר׳ רונית פליסטרנט - סחייק חורחה שרו

הכרת הסלולר ריו אביירטו יוגהלאטיס אמנות הפסיפס (המשך) חדר כושר למוח מסכנה קיומית למבוכה אוצרות התרבות המערבית

22 23 30 31 35 45 48 55

דר׳ מרקוס הילסנרט אורלי אנגל חני לאור מיה מנדה בולבצ'ן מזל גיא לימור שלמון מלך זיו חורחה שרו

אסטרונומיה ואסטרופיזיקה הכרת המחשב ) 9:00-10:00 יוגה ( פילאטיס

אמנות הפסיפס תנ"ך שיבת ציון יידיש ברידג' מתחילים ) 9:00-12:00 (

55

) 9:00-12:00 ברידג' מתחילים (

אחה״צ

26

קורסים בחממה האקולוגית עין שמר

| 10

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker