מרכז לימודי חברתי ״מלוא״ חוברת פעילות תשפ״ד | 2023-2024

הבית לש הגיל החופשי

04-6177351 טלפון | 3780900 מרכז אזורי מנשה, ד.נ חפר www.milo.org.il | milo@menashe.co.il

עיצוב גרפי: אסתי רוזנברג

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker