מרכז לימודי חברתי ״מלוא״ חוברת פעילות תשפ״ד | 2023-2024

קהילה תומכת

שירותים נוספים לבחירה 2

החלפת ספרים פעם בחודש בספריית המועצה

24/7 שירותי רפואה + מוקד רפואי + לחצן מצוקה אמבולנס

הדרכה בשימוש טלפון חכם פעם בחודש

פדיקור/תספורת עד הבית חינם פעם בחצי שנה

משלוח תרופות חינם פעם בחודש

טיול/הצגה/ביקור במוזיאון חינם פעמיים בשנה

הרצאות הרצאות ברבעון 2 בקתדרה ב"מלוא"

שוברים זוגיים לקפה ומאפה שני שוברים זוגיים ברבעון מ"קפה שכולו טוב" שער מנשה

מפגשי אורח חיים בריא 6 ותזונה ביישובים (בתאום מראש)

פעילות תנועה בבית פעם בחודש ע"פ קריטריונים פיזיים

carmitm@menashe.co.il | 052-5259756 לפרטים נוספים והצטרפות: כרמית

* ההטבה תינתן למנוי אחד בבית אב

59 |

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker