מרכז לימודי חברתי ״מלוא״ חוברת פעילות תשפ״ד | 2023-2024

ש"ח 40 הרצאה בודדת: ש"ח 350 הרצאות: 10 כרטיסיה ל ד׳ יום

מערכת שעות שבועית

10:20-11:45

8:35-10:00

עמ'

מרצה

נושא

עמ'

מרצה

נושא

28 36 36 42 49

התעמלות מגוונת פיסול קרמי (המשך) רקמה רב תחומית (המשך) מדיטציה ופילוסופיה (מתחילים ) אנגלית (מתקדמים)

24 28 31 36 38 45 49

שני אשר ענת גושן קלעי נועה מאיר אלינה איטן מזל גיא דר׳ נעמה שיק מאיה ליואי

פסיכולוגיה חיובית התעמלות בריאותית פלדנקרייז פיסול קרמי רקמה רב תחומית שואה בגוף ראשון אנגלית (מתחילים)

ענת גושן אלינה איטן מזל גיא ריבי פלג מאיה ליואי

12:30-15:30

עמ'

מרצה

נושא

36

אלינה איטן

פיסול קרמי

8:35-10:00 ה׳ יום

10:20-11:45

עמ'

מרצה

נושא

עמ'

מרצה

נושא

גינת קליד ריבי פלג זיו תמים

32 32 32

פלמנקו מדיטציה וריקוד חופשי התעמלות בריאותית ) 10:20-11:20 ( אמנות רב תחומית (המשך) ) 10:45 ציור על עץ (המשך עד

דר׳ רויטל מיתקי עודד אלוני

גניאולוגיה - עקבות בחול טאי צ׳י וצ'י קונג ) 9:00-10:00 פילאטיס ( ) 10:45 ציור על עץ (עד אומנות רב תחומית יהדות אמריקה (סמסטר א') פילוסופיה יהודית (סמסטר ב׳)

25 29 30 37 37 46 46

ריבי פלג יעל חלפי אניק שוט

אניק שוט יעל חלפי

37 37

עוז הרשלר אביחי איתם

11:15-13:30

עמ'

מרצה

נושא

37

יעל חלפי

פיסול בעיסת נייר

| 12

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker