מרכז לימודי חברתי ״מלוא״ חוברת פעילות תשפ״ד | 2023-2024

ג סדרות יום 10:20-11:45 הסדרות שלנו ג סדרות יום 10:20-11:45

ש"ח 40 הרצאה בודדת: ש"ח 350 הרצאות: 10 כרטיסיה ל ש"ח 40 הרצאה בודדת: ש"ח 350 הרצאות: 10 כרטיסיה ל 45 400

המוח האנושי קונצרט מוסיקה לטייל בכורסא קולנוע

14 15 15 16 17 18 18 19 19 19 20 20

החברה החרדית סיפורים מרתקים המזרח התיכון במשבר זהות קונצרט מוסיקה עולם המחר להפוך חסרון ליתרון

תרבויות עולם מוסיקה וציור

13 |

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker