מרכז לימודי חברתי ״מלוא״ חוברת פעילות תשפ״ד | 2023-2024

הסדרות שלנו

ג סדרות יום 10:20-11:45

ש"ח 45 הרצאה בודדת: ש"ח 400 הרצאות: 10 כרטיסיה ל

אשר סוזין דוקטורנט בחוג למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה, מרצה במכללות רבות ברחבי הארץ החברה החרדית בישראל

סדרת הרצאות מרתקת על החברה החרדית בישראל שתיקח אתכם אל תוך נבכי העולם החרדי ותעמיק באחת הסוגיות החשובות ביותר המעסיקות את החברה הישראלית.

מבוא לחברה החרדית בישראל | 6.2.24 היווצרותה ההיסטורית של החברה החרדית על כל זרמיה, ,18 השפעת תהליכי החילון של העם היהודי החל מהמאה ה היווצרות התפיסה החרדית כפי שאנו מכירים אותה כיום.

פת במלח תאכל | 13.2.24 מודל הכלכלה החרדית וסיבות היווצרותו, אידיאל העוני החרדי, כיצד ומדוע הוא נוצר, איך נראים החיים הכלכליים של המשפחה החרדית. עולם הגמ"חים החרדיים והיווצרות מעמד הביינים החרדי ההולך וצומח בעשור האחרון.

מלחמת הנרטיבים | 20.2.24 החברה החרדית עם השואה. העולם החרדי התמודדות בתקופת השואה, וסוגיית האמונה בעקבות הטרגדיה שהביאה עמה.

2023 החברה החרדית | 27.2.24 התפוררות או רוחות של שינוי? מגמות, תמורות ושינויים שעוברת החברה החרדית בישראל.

17 |

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker