מרכז לימודי חברתי ״מלוא״ חוברת פעילות תשפ״ד | 2023-2024

דבר ראש המועצה

ותיקות וותיקים יקרים,

אני גאה ונרגש להציג בפניכם את חוברת הפעילות החדשה של מרכז ״מלוא״ – הבית שלכן ושלכם במועצה. ״מלוא״ הוא הבית והמקום בו אנו נותנים ביטוי להערכתנו הגדולה אליכם.ן – ותיקי המועצה ו״מלוא״ הוא המקום בו אנו מוקירים תודה על כך שהישובים שלנו כולם הם מהישובים הטובים בישראל בזכותכם.ן. אתם.ן אלה שהקמתם.ן את הישובים בזעת אפכם ובתנאים לא תנאים מתוך אידיאלים נעלים ואהבת המקום והמדינה. ככל שנשתדל למענכם.ן, לא באמת נוכל לגמול לכם.ן על מה שיצרתם.ן כאן והעברתם.ן לנו ולדורות הבאים. את מעשה הבראשית שלכם.ן הנחלתם.ן לנו ואנו נמשיך בעשיה למען פיתוח ישובי המועצה – על כך אנו מוקירים לכם.ן תודה גדולה. גם השנה אנו מחכים ומצפים לכם.ן בבית ״מלוא״ להמשך הפעילות בתקווה להרבה מפגשים מרתקים, העמקת הלימוד והרחבת האופקים.

מאחל אני לכם.ן שנת פעילות מרתקת, הרבה הנאה, הרבה נחת וכמובן – בריאות איתנה.

שלכם.ן,

אילן שדה ראש המועצה האזורית מנשה

| 2

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker