מרכז לימודי חברתי ״מלוא״ חוברת פעילות תשפ״ד | 2023-2024

קורסים וסדנאות

22 22 23 23 23 24 24 24 25 26

גינון קהילתי אסטרונומיה ואסטרופיסיקה

הכרת המחשב הכרת הסלולר ארכיאולוגיה

מיינדפולנס ותנועה הכרות עם עולם היין פסיכולוגיה חיובית גניאולוגיה-אילן יוחסין קורסים בחממה האקולוגית

21 |

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker