מרכז לימודי חברתי ״מלוא״ חוברת פעילות תשפ״ד | 2023-2024

גוף ונפש

(מתחילים) NLP (מתקדמים) NLP חדר כושר למוח ימימה

40 40 41 41 41 42

מדיטציה ופילוסופיה בודהיסטית (מתקדמים) מדיטציה ופילוסופיה בודהיסטית (מתחילים)

39 |

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker