מרכז לימודי חברתי ״מלוא״ חוברת פעילות תשפ״ד | 2023-2024

היסטוריה ומורשת

חדש!

תרבות המחלוקת

הקורס יעסוק בחלק מהמחלוקות הגדולות שפילגו תקופות: 3 את עמינו לאורך

רינה קליין בתלמוד M.A בהיסטוריה של עם ישראל B.A 10:20-11:45 | יום ראשון חודשים) 5( סמסטר א' ₪ 125 מחיר לחודש:

תקופת המקרא, ההתמודדות של היחיד התקופה הראשונה: מול השלטון, ערעור הסמכות המרכזית והמאבק על ההנהגה בתקופת בית ראשון. בית שני, מלחמות בין הזרמים השונים, חורבן התקופה השנייה: הבית וביקורת בבית המדרש. ימי הביניים ותקופת ההשכלה, הרעיונות התקופה השלישית: המשיחיים, ההתפלגות לסיעות ויצירת מוקדי כוח בתפוצות השונות.

חדש!

מיתולוגיה יהודית

הקורס יבחן את הקשר בין הטקסטים המקראיים לסביבה התרבותית המסופוטמית. זיקות והשפעות המשתקפות במיתוסים על בריאת העולם, מגדל בבל, סיפור המבול, מערכת החוק והמשפט, השפה, הכתב, לוח השנה וכן בנבואת יחזקאל ויונה.

רינה קליין בתלמוד M.A בהיסטוריה של עם ישראל B.A 10:20-11:45 | יום ראשון חודשים) 5( סמסטר ב' ₪ 125 מחיר לחודש:

מסכנה קיומית למבוכה לאומית

הקורס יעסוק במדיניות ממשלת ישראל כלפי ירושלים והשטחים בעקבות מלחמת ששת הימים. הרקע והמהלכים של מלחמת ששת הימים כמבוא לשאלת המדיניות של ממשלת ישראל כלפי השטחים בשנים הראשונות לאחר המלחמה. במסגרת זו נבחן את התודעה שהתפתחה בעקבות הניצחון הצבאי במלחמה, את המטרות המדיניות והצבאיות של ממשלת ישראל, את העמדות שהתפתחו בציבור בנוגע לשלטון הישראלי על השטחים וכמובן השפעתן על ההחלטות של הממשלה.

דר' חגי ספר מומחה בתולדות ארץ ישראל מאוניברסיטת חיפה 10:20-11:45 | יום שני ₪ 125 מחיר לחודש:

| 44

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker