מרכז לימודי חברתי ״מלוא״ חוברת פעילות תשפ״ד | 2023-2024

היסטוריה ומורשת

יהדות אמריקה

הקהילה היהודית בארצות הברית הינה הקהילה הגדולה בעולם. זו קהילה בה צמחו שלושה זרמי דת והמפעל הציוני בארץ ישראל לא היה צולח בלעדיה. למרות שהקהילה מהווה מגודל האוכלוסייה בארצות הברית היא שינתה את פני 2% השנים האחרונות. 120 אמריקה והעולם כולו ב- בין הנושאים שיילמדו בקורס: הבורדלים של מנהטן, המאפייה היהודית כגיבורת תרבות, יוליוס ואתל – מרגלי הגרעין, יהדות הדממה – סיפורו של הרב הנשוי והמאהבת הדוגמנית הנוצריה, ,2013 יונתן פולארד – אסיר ציון או מרגל שלומיאל, סקר "פיו" חיבוק הדב האוונגליסטי, נאציזם ואמריקה, נשות הדסה, חב"ד, פרשת אפולו. בנוסף, יילמדו נושאים חדשים אקטואליים בהתאם להתפתחויות שמתרחשות בעולם.

עוז הרשלר מרצה ותיק, בעל תואר שני בחקר יהדות ארצות הברית. עסק בשליחויות קצרות לקהילות יהודיות בארצות הברית ובפעילות התנדבותית בעמותות לקידום נוער בישראל. מחבר הספר "פולארד" אסיר ציון או מרגל שלומיאל וחוקר יהדות אמריקה. 8:35-10:00 | יום חמישי חודשים) 5 סמסטר א' ( ₪ 125 מחיר לחודש:

חדש!

קורס מרתק שיעסוק בהגותו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, מייסד הרבנות הראשית והאב הרוחני של הציונות הדתית. נכיר את תפיסתו הרוחנית והשלכותיה על מציאות ימינו. נחקור שאלות יסוד פילוסופיות: טוב ורע, בחירה חופשית, מהות האדם וזכויותיו ועוד.

פילוסופיה של היהדות

הרב אביחי איתם הרב של כפר פינס, לוחם וקצין ביחידת אגוז. מחנך ויזם חברתי. איש של חיבורים דיבורים ומעשים. 8:35-10:00 | יום חמישי חודשים) 5 סמסטר ב' ( ₪ 125 מחיר לחודש:

נעמיק בטקסטים, ננהל שיח, נקשיב, נדבר ונעוף עם הדמיון ונאתגר את המחשבה.

| 46

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker