מרכז לימודי חברתי ״מלוא״ חוברת פעילות תשפ״ד | 2023-2024

מידע כללי

עמותת "ראם" ומרכז "מלוא" פועלים למען ותיקי וותיקות המועצה האזורית מנשה, ומעניקים חווית בית מיוחדת ואיכותית לכל באי הבית. אנו מתכבדות להציג בפניכם.ן את תכנית הלימודים לשנת תשפ"ד. המגוון העשיר של החוגים פותח צוהר לצמיחה בהיבט האינטלקטואלי, האמנותי, הפיזי, האישי, החברתי והתרבותי. אנו מאחלות שנת פעילות פורייה, מהנה ומצמיחה. תקופת הלימודים י"ז אלול תשפ"ג 3.9.2023 , שנת הפעילות תשפ"ד ב"מלוא" תפתח ביום ראשון , כ"ד סיון תשפ"ד. 30.6.2024 ותסתיים ביום ראשון

3.9.2023-31.1.2024 – ' סמסטר א 4.2.2024-27.6.2024 – ' סמסטר ב

חופשות .9 על פי לוח חופשות של "מלוא" בעמוד אופן ההרשמה www.milo.org.il באתר האינטרנט: הדרך הנוחה והיעילה ביותר להבטיח מקום בחוג היא 052-6161879 / בטלפון סלולרי 04-6177351 או במשרדי ״מלוא״: רישום לחוגים (כולל רישום טֹלפוני) מהווה הסכמה לתנאי התקנון כפי שמופיעים באתר "מלוא". ההרשמה תקפה רק לאחר הסדרת תשלום שכר הלימוד במלואו. ייתכנו שינויים בתכנית ט.ל.ח

נהלי הרשמה פתיחת הרשמה: .23.7.2023 יום ראשון, להרשמה תקינה - יש להקפיד למלא את כל הפרטים. שיעור ניסיון כרוך בהרשמה. פתיחת חוגים, קורסים וטיולים, מותנית במספר משתתפים.ות מינימלי. מספר המקומות בכל קורס מוגבל וכל הקודם זוכה.

אנא הקפידו לעדכן במשרדי העמותה את פרטיכם האישיים: טלפון, כתובת, דוא"ל, כרטיס אשראי וכדומה.

| 6

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker