מרכז לימודי חברתי ״מלוא״ חוברת פעילות תשפ״ד | 2023-2024

לוח חופשות תשפ״ד

3.9.2023 , תחילת שנת הלימודים, יום ראשון

חזרה ללימודים

התחלה

תאריך

יום

תאריך

יום

המועד

18.9.23

15.9.23

ראש השנה

שני

שישי

26.9.23

יום כיפור

ראשון

24.9.23

שלישי

סוכות

שישי

8.10.23

29.9.23

ראשון

בחירות לרשויות מקומיות

רביעי

שלישי

1.11.23

31.10.23

שלישי

פסח

ראשון

30.4.24

21.4.24

יום הזיכרון והעצמאות

רביעי

שני

15.5.24

13.5.24

שבועות

שלישי

חמישי

13.6.24

11.6.24

9 |

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker