מה חדש במשקי הדרום - גיליון 69

מקרב לב לזאב על התקופה בה ניהל את אמבר, קידם בה מהלכים רבים (ובת וכם רכישת חלק תנובה בא.ת.) והביא לאמבר ערך משמעותי מניסיונו הרב. 3 . שוק הפטם (שרוב פעילותה של אמבר מופנה לשוק זה) עובר בשנים האחרונות טלטלה גדולה מאוד, שהתעצמה בעיקר במהלך התקופה האחרונה בה מחירי הפטמים ירדו לשפל שלא זכור בעשור האחרון. הסדר מגדלים וולונטרי , ש נחתם ע"י המדגרות ומגדלי הרבייה לפני כחודשיים נותן תקווה להחזרת הענף למחירים יציבים ושפויים יותר.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online