תל אביב שלי - אילן שחורי

7

תל אביב שלי - מבוא

מבוא עיר הפלאות

10 מדיה , 1925 לא לחינם הרברט סמואל, בנאום הפרידה שלו מתל־אביב במחצית הכריז: "תל־אביב היא באמת עיר הפלאות של ארץ ישראל. אפשר להשוותה לערים הנפלאות אשר בספורי 'אלף לילה ולילה' של הערבים, הצצות בין לילות המדבר... אני מתאר לעצמי, מה צורה תהא לתל־אביב אחרי חודשים מספר, אם אמנם לא תתפשט במשך הזמן הזה עד חיפה, הרי ודאי תגיע עד הירקון ומעבר לירקון". הגדרתה של תל־אביב כ'עיר פלאות' מדבריו את הכותרת לספר שערך 1928 המרגשים של הרברט סמואל, היוותה בשנת אהרון ורדי, שבו ליקט דברי סופרים ומדינאים במטרה להביא כבוד לעיר תל־ . מאיר דיזנגוף הגדיר באותו 1929 אביב לקראת חגיגות העשרים להקמתה ב־ לקט את תל־אביב כ'עיר החלומות'. ספר זה, 'תל־אביב שלי', גם הוא מעין לקט, אך של סדרת מאמרים ומחקרים, כמה מהם חדשים ואחרים כבר פרסמתי בכתבי עת שונים לאורך השנים, המביאים את סיפור התפתחותה של תל־אביב בהיבטים שונים, בעין מחקרית, על פני יותר ממאה שנה. הספר "תל־אביב שלי" מביא את סיפור תולדות העיר תל־אביב בעין אקדמית, חוקרת ועיתונאית. מעין סיכום חלקי של ארבעים וחמש שנות מחקר. ספר המביא את הסיפור התל־אביבי במגוון רחב של מאמרים חדשים וכאלה שהתפרסמו בשנים האחרונות בכתבי עת אקדמיים ופופולריים. הרברט סמואל, הנציב העליון הראשון בתקופת המנדט, התרשם עמוקות מהתפתחותה של העיר תל־אביב, שבתקופת כהונתו בארץ ישראל, במשך , גדלה, התקדמה והפכה, 1925 עד יוני 1920 כמעט חמש שנים, מינואר לא מעט בסיוע האישי שלו והודות לקשריו עם מאיר דיזנגוף, ראש העיר המיתולוגי של תל־אביב, משכונה עברית קטנה של יפו למועצה עירונית ). שלוש־עשרה שנה מאוחר יותר, בימיו של הנציב 1921 נפרדת (מראשית יוני , כבר הוכרזה תל־אביב 1934 בינואר 12 העליון החמישי, סר ארתור ווקופ, ב־ הפכה תל־אביב לעיר הגדולה בארץ ישראל, למרכז המסחר 1936 כעיר, וב־ והשיווק של התוצרת החקלאית, למרכז המלאכה והתעשייה הקלה ולמרכז השירותים הציבוריים, הכלכליים והתרבותיים של היישוב היהודי כולו.

Made with FlippingBook - Online magazine maker