תל אביב שלי - אילן שחורי

Animated publication

תולדות תל אביב על פני מעל מאה שנה בעין חוקרת

אילן שחורי

הוצאה לאור בע״מ 10 מדיה www.media – 10.co.il 077-7508086 / 050-2633766 מנכ"ל ומו"ל: דורון קריספין info@media – 10.co.il

052-7747748 כל הזכויות שמורות למחבר אילן שחורי ©

עריכה: רגב צברי, דנת נוי־מרקוס 10 עריכה לשונית: מדיה עיצוב גרפי: רונית פינקו כהן

בכריכת הספר: בניין עיריית ת"א הראשון בפינת שדרות רוטשילד ונחלת בנימין. , ע"י פרנק סחולטן, באדיבות אוניברסיטת ליידן, הולנד 1923 צילום בשחור לבן בשנת הכריכה הפנימית: צילום הגרלת המגרשים ביום יסוד תל־אביב כ' ניסן תרס"ט. ע"י אברהם סוסקין. הצילום בכריכה הפנימית האחורית: צילום אוויר של כיכר דיזנגוף . 30 ההולכת ונבנית, סוף שנות ה

הספר יצא לאור בתמיכתם של ״קרן יהושע רבינוביץ לאומניות תל אביב״ ומלון ״דן תל אביב״

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר חלק כלשהו מן החומר שבספר זה. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט, אלא ברשות מפורשת בכתב ורק אחרי מתן אישור בכתב ע"י המחבר.

2024 מהדורה ראשונה, נדפס בישראל תשפ״ד /

אילן שחורי

אילן שחורי , מתוך סדרת גלויות בהוצאת משה ארדמן. 20 שתי גלויות צבעוניות שהופצו בתל־אביב בראשית שנות ה- - תל־אביב מראה כללי. (מאוסף: אילן שחורי) 21 גלויה מס' שדרות רוטשילד בתחילת דרכה. - 7 גלויה מס'

סדר הפרקים

7

מבוא

11

הקדמה

1 חטיבה

15

גיבושה של עיר - ראשית המוסדות והשירותים

17

פרק ראשון: לכל רחוב יש שם

32

פרק שני: בניין עירייה זמני שהפך לקבוע

44

פרק שלישי: ראשית מכבי האש בתל־אביב

60

פרק רביעי: ידיעות עיריית ת"א כמקור היסטורי

78

פרק חמישי: מאה שנה למהפכת החשמול של תל־אביב

91

פרק שישי: כיצד קמה מערכת הבריאות העירוני

120

פרק שביעי: ראשיתו של שוק הכרמל בתל־אביב

128

פרק שמיני: הנווה של תל־אביב שהפך לחצר האחורית

2 חטיבה

141

דיזנגוף - לא רק שם של רחוב

142

פרק תשיעי: השריף של תל־אביב

154

פרק עשרי: ז'בוטינסקי פינת דיזנגוף

171

פרק אחד־עשר: ראש העיר רוצה להקים מוזיאון

191

פרק שנים־עשר: מתל־אביב ליפו ובחזרה

211

" פרק שלושה־עשר: עלייתה ונפילתה של האונייה "תל־אביב

222

פרק ארבעה־עשר: דיזנגוף – ימים מוקדמים: פרשת המזגגה

233

פרק חמישה־עשר: דיזנגוף חוטף מכות

3 חטיבה

240

התרבות העירונית התל־אביבית

242

פרק שישה־עשר: אָכֹול ו ְׁשָתֹו, ּכִי מָחָר נָמּות

265

פרק שבעה־עשר: חמש שנים של שוקולד מתוק

276

פרק שמונה־עשר: הבן עיצב את הסמל, האב את הסיסמה

281

פרק תשעה־עשר: מסעות הכח וינה בארץ הקודש

297

פרק עשרים: לשכת "שער ציון" כמחוללת המודרניזציה

316

פרק עשרים ואחד: הסינדרלה מכרם התימנים

324

1929 פרק עשרים ושניים: כשהצפלין הגיעה לתל־אביב בפורים

330

) פרק עשרים ושלושה: ראשיתה של הצופיות העברית (בתל־אביב

345

אביב ־ פרק עשרים וארבעה: כאשר העדלידע צעדה ברחובות תל

351

פרק עשרים וחמישה: מלחמת השבת של תל־אביב

4 חטיבה

362

מאבקים ומלחמות בראשית הדרך - סיפורי עיר

364

? פרק עשרים ושישה: שישים או שישים ושש

374

פרק עשרים ושיבעה: הפצצת תל־אביב במלחמת העצמאות

380

פרק עשרים ושמונה: הקריה האקדמית

387

פרק עשרים ותשעה: התרגיל המסריח

397

פרק שלושים: מגינת ביאליק לגינת קריית מאיר

408

פרק שלושים ואחד: המייסד האלמוני של תל־אביב

413

פרק שלושים ושניים: בין תל־אביב לשכם

423

מפתח שמות מושגים ומקומות

425

ביבליוגרפיה נבחרת

תל־אביב מראה מערבה ממגדל המים. צילום מעל גג בית הוועד - שנות העשרים בפינת רוטשילד ונחלת בנימין

7

תל אביב שלי - מבוא

מבוא עיר הפלאות

10 מדיה , 1925 לא לחינם הרברט סמואל, בנאום הפרידה שלו מתל־אביב במחצית הכריז: "תל־אביב היא באמת עיר הפלאות של ארץ ישראל. אפשר להשוותה לערים הנפלאות אשר בספורי 'אלף לילה ולילה' של הערבים, הצצות בין לילות המדבר... אני מתאר לעצמי, מה צורה תהא לתל־אביב אחרי חודשים מספר, אם אמנם לא תתפשט במשך הזמן הזה עד חיפה, הרי ודאי תגיע עד הירקון ומעבר לירקון". הגדרתה של תל־אביב כ'עיר פלאות' מדבריו את הכותרת לספר שערך 1928 המרגשים של הרברט סמואל, היוותה בשנת אהרון ורדי, שבו ליקט דברי סופרים ומדינאים במטרה להביא כבוד לעיר תל־ . מאיר דיזנגוף הגדיר באותו 1929 אביב לקראת חגיגות העשרים להקמתה ב־ לקט את תל־אביב כ'עיר החלומות'. ספר זה, 'תל־אביב שלי', גם הוא מעין לקט, אך של סדרת מאמרים ומחקרים, כמה מהם חדשים ואחרים כבר פרסמתי בכתבי עת שונים לאורך השנים, המביאים את סיפור התפתחותה של תל־אביב בהיבטים שונים, בעין מחקרית, על פני יותר ממאה שנה. הספר "תל־אביב שלי" מביא את סיפור תולדות העיר תל־אביב בעין אקדמית, חוקרת ועיתונאית. מעין סיכום חלקי של ארבעים וחמש שנות מחקר. ספר המביא את הסיפור התל־אביבי במגוון רחב של מאמרים חדשים וכאלה שהתפרסמו בשנים האחרונות בכתבי עת אקדמיים ופופולריים. הרברט סמואל, הנציב העליון הראשון בתקופת המנדט, התרשם עמוקות מהתפתחותה של העיר תל־אביב, שבתקופת כהונתו בארץ ישראל, במשך , גדלה, התקדמה והפכה, 1925 עד יוני 1920 כמעט חמש שנים, מינואר לא מעט בסיוע האישי שלו והודות לקשריו עם מאיר דיזנגוף, ראש העיר המיתולוגי של תל־אביב, משכונה עברית קטנה של יפו למועצה עירונית ). שלוש־עשרה שנה מאוחר יותר, בימיו של הנציב 1921 נפרדת (מראשית יוני , כבר הוכרזה תל־אביב 1934 בינואר 12 העליון החמישי, סר ארתור ווקופ, ב־ הפכה תל־אביב לעיר הגדולה בארץ ישראל, למרכז המסחר 1936 כעיר, וב־ והשיווק של התוצרת החקלאית, למרכז המלאכה והתעשייה הקלה ולמרכז השירותים הציבוריים, הכלכליים והתרבותיים של היישוב היהודי כולו.

8

תל אביב שלי - אילן שחורי

10 מדיה בתחילת דרכי, עת ביקרתי בתפקידי כעיתונאי בבניין עיריית תל־אביב, נתקלתי בוקר אחד בפקיד עירוני שורף כמה מסמכים במגרש החנייה הסמוך לבית העירייה. כששאלתי לפשר מעשיו, השיב לי ד"ר אריה יודפת כי הוא מנהל הארכיון העירוני, ובאותו בוקר ביקשו ממנו לפנות כמה חדרים מהארכיון, ומה שלא נכנס נחשב מיותר והוא החליט להשמידו. ביקשתי אז את רשותו לקחת חלק מהחומר שעמד להישרף ועד היום אני מצטער שמכוניתי הייתה קטנה ולא הצלחתי להכניס עוד ועוד. רק בבית גיליתי כי מדובר בחומר יקר מפז. מסמכים עירוניים היסטוריים, כתבי עת עירוניים, מכתבים של דיזנגוף ועוד. כך התחלתי את הקריירה כחוקר ההיסטוריה של תל־אביב. מכאן הדרך לאוניברסיטת תל־אביב הייתה קצרה. התואר השני התמקד כולו בחקר תל־ , לספרי הגדול הראשון 'תל־אביב 1990 אביב, ועבדות התזה הפכה בהמשך, ב־ ), גם זכה למהדורה 2009 חלום שהפך לכרך', ותשע־עשרה שנה לאחר מכן ( שנה לתל־אביב. 100 חדשה ומעודכנת במסגרת חגיגות שלי באוניברסיטת Phd לאחר הפסקה אני עמד לסיים בימים אלו את עבודת ה־ חיפה, שגם היא מתמקדת בתולדות תל־אביב. מאז ראשית שנות השמונים של המאה הקודמת ועד עצם ימים אלו, במשך למעלה מארבעים שנה, פרסמתי עשרות רבות של מאמרים בתולדות תל־ אביב. המאמרים פורסמו בעיתונות, בעיקר בעיתון 'הארץ', שבו המשכתי לכתוב סוגיות שונות מחקר תולדות תל־אביב גם בתקופה הארוכה ששימשתי כתב פוליטי של העיתון, אך גם בעיתונים אחרים, בעיקר בסופי השבוע ב'מעריב' או ב'ידיעות אחרונות'. כמו כן פרסמתי שורה ארוכה של מאמרים בנושא תל־אביב גם בכתבי עת אקדמיים ואחרים. כיליד תל־אביב וכמי שלעולם לא חדל להתגורר בתחומה, נקשרתי לעיר הזו עוד מילדותי. האירוע התל־אביבי הראשון שנחקק בזיכרוני הוא הטיול בעגלת ילדים עם הוריי בתיה (לבית רבני) ויעקב שחורי ז"ל בכיכר דיזנגוף הראשונה ועשרות התצלומים שנוצרו מאז ממקום זה. מגן הילדים 'גן חנה' ברחוב לכיש בעיר זכורה לי החגיגה הגדולה שבה השתתפתי במלאת חמישים שנה לתל־ אביב. והנה חלפו למעלה מחמישים שנה וגם את הקריירה העיתונאית שלי אני חב לתל־אביב, כשאת התפקיד המשמעותי הראשון קיבלתי במערכת עיתון 'הארץ', שבו שימשתי כתב בתל־אביב, בתקופה שבה שלמה להט (צ'יץ') היה ראש העיר.

הסופר, חוקר ארץ ישראל והעיתונאי שלמה שבא ז"ל פתח לי בראשית שנות

9

תל אביב שלי - מבוא

השמונים את הדלת ל'עתמול', כתב העת הדו־חודשי לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל, שיצא בשיתוף פעולה עם המכון לחקר התפוצות באוניברסיטת תל־אביב ומשרד החינוך. מאמרים רבים פרסמתי ב'עתמול', חלקם מופיעים לידיים הנאמנות של 'יד יצחק בן צבי'. 1999 בספר זה, גם לאחר שעבר ב־ פרסמתי סדרה לא קטנה של מאמרים גם בכתב העת 'ארץ וטבע', בעריכתו של ידין רומן, היוצא לאור על ידי חברת המגזינים 'ארץ הצבי', וכתב עת 'האומה' בעריכתו של יוסי אחימאיר. מאמרים נוספים פורסמו ברבעון 'האומה – במה למחשבה לאומית, לתיעוד ולספרות', היוצא לאור על ידי מסדר ז'בוטינסקי בישראל. מאמרים מחקריים נוספים פורסמו על ידי בעשור האחרון ב'סגולה', הירחון הישראלי להיסטוריה, המתמקד בהיסטוריה של עם ישראל ובהיסטוריה כללית. צוות עורכי העיתון, ובראשם שרה ג'ו בן צבי וד"ר עמית עסיס, אפשרו לי להרחיב היריעה במספר מחקרים תל־אביביים, כמה מהם הופיעו במהדורה האנגלית של כתב עת זה. המאמרים שהופיעו ב'סגולה', בעדכונים ותיקונים מסוימים, כלולים גם הם בספר זה.

10 מדיה

מפת תל־אביב ויפו משנת , שהופקה על ידי 1918 שירות המיפוי הבריטי

באזור מצרים עותק - ) Survey of Egypt (

10

תל אביב שלי - אילן שחורי

10 מדיה ספר זה נולד גם מתוך פניות רבות אליי שנעשו בשנים האחרונות לתת זרקור נוסף לכל אותם פרסומים שהופיעו בכתבי העת השונים, בלווים עדכונים נוספים. ספר זה רואה אור גם הודות לסיוע ותמיכה מצד ידידים ועמיתים רבים שעודדו אותי, בהם ידידתי פרופ' אביבה חלמיש, שגם נאותה לכתוב את דברי המבוא לספר, ידידי הוותיק פרופ' גדעון ביגר ופרופ' מעוז עזריהו, שגם מוסד הרצל לחקר הציונות באוניברסיטת חיפה, שהוא עומד בראשו, סייע לי בחלק ממחקרי הספר. חלקם קראו את כתבי היד, בעיקר אלו שלא פורסמו עד עתה. תודה מיוחדת לעו"ד גיורא עיני, מנכ"ל קרן יהושע רבינוביץ לאומנויות תל אביב ולמר מיקי פדרמן ומלון ״דן תל אביב״ על תמיכתם ועל הסיוע בהוצאה לאור של הספר. על כולם תבוא הברכה. מאמרים נוספים שפורסמו ושמופיעים בספר פורסמו לראשונה גם בכמה כתבי עת אקדמיים שפיטים, בהם כתב העת 'קשר', העוסק בחקר תולדות העיתונות והתקשורת היהודית, כתב עת היוצא לאור מטעם המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית ע"ש שלום רוזנפלד באוניברסיטת תל־אביב, כתב העת "'מרחבים', קובץ מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ ישראל והמזרח התיכון שיצא לאור מטעם החוק לגיאוגרפיה ומדעי הסביבה באוניברסיטת תל־אביב, כתב העת 'ישראלים' לחקר ישראל והציונות, היוצא לאור על ידי מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות ועוד.

קריאה מהנה

אילן שחורי,

, 2024 ערב פסח ניסן תשפ"ד - אפריל להיווסדה של תל אביב (כ' בניסן תרס״ט) 115 ביום ההולדת ה-

11

הקדמה

הקדמה כן, בהחלט יש בה משהו, ועוד איך! אֹומְרִים אַנ ְׁשֵי יְרּו ׁשָלַיִם: ּכֵן, ּתֵל אָבִיב, זֶה סְתָם ּגַלְּגַל... אֵין ּפְרֹופֶסֹורִים ּבָּה ּכְזַיִת ּונְבִיאִים אֵין ּב ָּה ּבִכְלָל. הִיסְט ֹורְיָה אֵין ּב ָּה אַף ּכ ַּזֶרֶת. אֵין רְצִינּות ּב ָּה. אֵין מ ִׁשְקָל. נָכֹון מְאֹד, אָדֹון ּוגְבֶרֶת, ֹלא, אֵין ּב ָּה ּכְל ּום... ֹלא כְל ּום... אֲבָל... ּבְכָל זֹאת י ֵׁש ּב ָּה מ ַּׁשֶהּו,

פרופ׳ אביבה חלמיש

10 מדיה

אביב, 'משהו' . כבר אז היה בה משהו, בתל 1946 כך כתב אלתרמן בשנת חמקמק וקשה להגדרה, אך נוכח ומרשים. עשר שנים קודם לכן הכתירו אביב, 'העיר הגדולה ביותר בפלשתינה (א"י)', כ'בירת חברי ועדת פיל את תל הבית הלאומי'. ואכן, אף כי באופן רשמי ירושלים הייתה בירת ארץ ישראל המנדטורית, ובה שכנו משרדי הממשלה ומוסדות היישוב וההסתדרות הציונית, תל־אביב הייתה הלב הפועם של היישוב ובה התנהלה עיקר הפעילות התרבותית – תיאטרונים, גלריות, הוצאות ספרים, עיתונים ומאז גם התזמורת הסימפונית הארץ ישראלית. בשנים שחלפו צברה תל 1936 אביב היסטוריה, ועוד איך! וגם פרופסורים יש בה למכביר, שחיים בה וגם כותבים עליה. לאילן שחורי יש קול ייחודי במקהלת הכותבים על תל־אביב, והוא משמיע אותו בדרכים רבות ומגוונות. סיפור תולדותיה של תל־אביב והתפתחותה הוא מפעל חייו, והוא מכיר את העיר לפני ולפנים ומזוויות שונות. במהלך קרוב לעשר השנים ששימש בהן כתב עיתון 'הארץ' לענייני תל־אביב הוא פרסם עשרות מאמרים ותחקירים על היבטים שונים של חיי העיר. גם לאחר שהיה הכתב הפוליטי של 'הארץ' במשך ארבע־עשרה שנה, וגם לאחר שפרש

12

תל אביב שלי - אילן שחורי

מכתיבה בעיתון, הוא המשיך ללוות את עירו תל־אביב עד עצם ימים אלה.

10 מדיה אבן דרך חשובה בכתיבתו של שחורי על העיר ובכתיבה על תולדותיה בכלל אביב, לידה וצמיחה: העיר שהולידה ־ חלום שהפך לכרך: תל הוא ספרו אבנך . לאחר שפרסם ספרים נוספים, ובהם 1990 שראה אור בשנת מדינה, ), הוציא מהדורה 1991 ( אביב והנצחה בוניה ־ ונבנית – סיפור הבנייה של תל של 100 ) לרגל שנת ה־ 2009 ( חלום שהפך לכרך חדשה, מעודכנת, של הספר אביב שלי – תולדות ־ תל תל־אביב. עתה מזכה אותנו שחורי בספר חדש: הספר מכנס שנים בעין עיתונאית וחוקרת. 100 אביב על פני יותר מ־ ־ תל מאמרים שפורסמו לאורך שנים רבות במגוון נושאים הקשורים בתל־ 35 כ־ אביב, וכן גם מאמרים חדשים שטרם ראו אור. בספר המונח לפנינו שחורי לוקח אותנו לסיור במרחבי הזמן והמקום. אחד המאמרים עונה על השאלה כמה משפחות באמת ייסדו את שכונת 'אחוזת בית' והעיר תל־אביב – שישים או שישים ושש? מאמר אחר מגולל את הגירוש הגדול של תושבי תל־אביב בזמן מלחמת העולם הראשונה ומאמר נוסף מספר על הפצצת תל־אביב במלחמת העצמאות. מאמרים אחרים מציגים בפנינו אירועים בולטים בחיי העיר, כמו למשל כשהצ'פלין הגיעה וכאשר העדלידע צעדה ברחובות תל־אביב בשנות 1929 לתל־אביב בפורים העשרים והשלושים של המאה העשרים. בכתיבתו ובפעילותו של שחורי מתרוצצות מגמות אחדות. הוא עיתונאי בעל חושים מחודדים הכותב על ההווה התל־אביבי, והוא היסטוריון שעיקר עניינו בשנות העשרים והשלושים. לא במקרה אלה הן שנות כהונתו של מאיר דיזנגוף, שהיה ראש העיריה הראשון של תל־אביב, ושחורי שוקד עתה על השלמת עבודת דוקטור על תקופת כהונתו של מאיר דיזנגוף בראשות ) והשפעתה על פיתוח העיר. 1936 – 1921 עיריית תל־אביב ( זה שנים רבות אני עוקבת אחר שפע פעילויותיו התל־אביביות של שחורי: חקר תולדות העיר, מעקב אחר התרחשויות עכשוויות והנגשת פירות עבודתו לציבור מתעניין רחב בשלל ערוצים – ספרים, מאמרים, שידורים ברדיו, סיורים, וראוי לציון מיוחד אתר האינטרנט לתולדות העיר תל־אביב שהקים ומפעיל זה כעשרים שנה ובו מידע עשיר וכתבות היסטוריות על העיר, שלל הצעות לטייל ולסייר בתל־אביב ומידע רב על כנסים, ספרים ומאמרים הקשורים לתולדות ארץ ישראל בכלל ותולדות תל־אביב בפרט.

13

הקדמה

10 מדיה ואם בענייני אתרים ברחבי העיר עסקינן, שחורי מוליך אותנו לסיפור יסודה של שכונת נווה שאנן, שהייתה הנווה של תל־אביב והפכה לחצר האחורית; ; שוק הכרמל ולהכיר את ראשיתו של כרם התימנים מאפשר לנו להציץ ל וכקינוח אפשר לקרוא על "מחשבות אוטופיות בייסוד תל־אביב: מעיר גנים לכרך סואן", אוטופיה שהתגשמה מעל ומעבר, ועולה השאלה אם תכונותיה האוטופיות אכן נשמרו. דומה שאקטואלי עד היום הוא מקבץ המאמרים העוסק בתשתיות הפיזיות ובשירותים בתל־אביב: ראשית התחבורה הציבורית בעיר; ראשית מכבי האש; מהפכת החִשמול; תולדות התפתחותה של מערכת הבריאות בעיר העברית הראשונה; ולא נעדר – מקומה של מלחמת השבת של תל־אביב. יש בספר עוד כהנה וכנה מאמרים שכל אחד מעניין בזכות עצמו, וכולם יחד הם אוצר בלום ועשיר של אנקדוטות, אירועים ותהליכים. הספר חושף בפנינו את מכמניה של העיר, הגלויים והנסתרים, אלה מן העבר והעכשוויים, וכמו דוחק בקורא לא להסתפק בקריאה, אלא ללכת ברחובותיה ובסמטאותיה של העיר ולהתבשם מהעושר האנושי והתרבותי שהיא התברכה בהם. בעזרתו של שחורי אנחנו מתוודעים מזוויות ייחודיות לכמה וכמה אישים: ויוזמתו להקמת לשכת שער ציון של בני ברית שמעון רוקח הוא מספר על ועל 'מלחמת שלוש ברוקח או מדוע הוביל ישראל רוקח 1890 בנווה צדק ב־ להדחתו של משה שלוש מראשות עיריית תל־אביב?'; הוא גואל את זכרו של – 'המייסד האלמוני של תל־אביב'; ומציג את השירותים עקיבא אריה וייס להקמת הנמל בתל־אביב. פרשת היחסים בין ז'בוטינסקי ז'בוטינסקי שהציע לדיזנגוף זוכה לכותרת יצירתית, הנושאת את שמו של צומת המוכר לכל תל־ אביבי ולישראלים רבים: 'ז'בוטינסקי פינת דיזנגוף'. דיזנגוף, ראש העיריה הראשון ורב הפעלים, זוכה לכמה וכמה מאמרים, ובהם 'דיזנגוף – לא רק שם של רחוב, או דיזנגוף – הדיקטטור הגדול'; 'דיזנגוף רוצה להקים מוזיאון – מגיבוב יצירות ושנור לראשיתו של מוזיאון'. מסקרן לקרוא מדוע 'דיזנגוף חוטף מכות' ולהציץ אל מאחורי הקלעים של ועדות השמות של תל־אביב בארבעים השנים הראשונות של העיר, ולגלות, בין היתר, כיצד גינת חיים נחמן ביאליק הייתה לגינת קריית מאיר (דיזנגוף).

אביבה חלמיש

14

תל אביב שלי - אילן שחורי

10 מדיה

15

1 חטיבה 

: 1 חטיבה גיבושה של עיר ראשית המוסדות והשירותים

10 מדיה

הזמינו כבר היום את ספרו החדש של אילן שחורי – תל אביב שלי תולדות תל אביב על פני מעל מאה שנה בעין חוקרת

ניתן לשלם בביט 052-7747748

וגם באמצעות כרטיס אשראי בלינק הזה

-810c-8014-a6f7-a6beaf96bf1a https://meshulam.co.il/s/06ce9bbd

טיולים והרצאות בתל אביב רק עם אילן שחורי 1 המומחה מס להיסטוריה של תל־אביב

מביא את סיפור תולדות העיר תל "תל אביב שלי" הספר שנה 50 אביב בעין אקדמית, חוקרת ועיתונאית. למעלה מ עוסק אילן שחורי בחקר תולדות תל אביב והספר "תל אביב שלי" מביא את הסיפור התל אביבי שלו בעין מחקרית ובמגוון רחב של מאמרים חדשים וכאלה שהתפרסמו בשנים האחרונות בכתבי עת אקדמיים ופופולריים.

מחולקים לארבע "תל אביב שלי" המאמרים בספר חטיבות. גיבושה של עיר – ראשית המוסדות והשירותים. התרבות העירונית התל אביבית שהפכה למרכז התרבות של ארץ ישראל. דיזנגוף הוא לא רק שם של רחוב וסיפורי עיר – מאבקים ומלחמות בראשית הדרך. כך ניתן לקרוא למשל על ראשית התגבשות הבוהמה התל אביבית וסיפורם של חבר'ה טראסק" בתל אביב הקטנה, על דמותו הססגונית של מאיר דיזנגוף שהיה מעין שריף תל אביבי, על לשכת שער ציון של "בני ברית" שהוקמה בנווה צדק והפכה למחוללת המודרניזציה בארץ ישראל, על דרך הקמתה של ועדת 1890 ב־ השמות העירונית וכיצד פעלה ומה היה השפעתו של כתב העת העירוני "ידיעות עיריית תל אביב". על מהפכת החישמול שעברה תל אביב וראשית מכבי האש בעיר. זאת בנוסף למאמרים מרתקים אחרים. הוא עיתונאי והיסטוריון של תל אביב. יליד העיר שחי את כל אילן שחורי חייו בתל אביב. חוקר את תולדות תל אביב כבר כיובל שנים. פרסם מספר ספרים. בין היתר "חלום שהפך לכרך" סיפור הולדתה והקמתה של תל אביב", "אבנך ונבנית" סיפור ראשית הבנייה בתל אביב, "בנייה בתל אביב", תולדות הבנייה הקבלנית בעיר העברית הראשונה, ספורה של חברת האוטובוסים "דן", הולדתה של העיר הרצליה ועוד, זאת פרט למאמרים רבים בכתבי עת אקדמיים ומקצועיים בעיקר בתולדות תל אביב. משלים בימים אלה עבודת דוקטורט בהיסטוריה של תל אביב בתקופת המנדט באוניברסיטת חיפה ומפעיל אתר . ) www.mytelaviv.co.il ( אינטרנט גדול לתולדות העיר בשם "תל אביב שלי" הוא בעל רישיון מורה דרך מוסמך, שכמובן מרבה להדריך ישראלים אילן שחורי ), כחלק 1986 ותיירים ברחובות תל אביב. אילן שחורי הוא חתן פרס התקשורת ( מפרסי השלטון המקומי של משרד הפנים. זכה בפרס נפתלי היוקרתי מטעם , וחתן פרס בינלאומי לעיתונות מצטיינת 1993 מועצת עיריית תל אביב ב- . Skal International ) מטעם ארגון התיירות הבינלאומי Order of Merit 2005 (

₪ 129 מחיר:

Made with FlippingBook - Online magazine maker