תל אביב שלי - אילן שחורי

9

תל אביב שלי - מבוא

השמונים את הדלת ל'עתמול', כתב העת הדו־חודשי לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל, שיצא בשיתוף פעולה עם המכון לחקר התפוצות באוניברסיטת תל־אביב ומשרד החינוך. מאמרים רבים פרסמתי ב'עתמול', חלקם מופיעים לידיים הנאמנות של 'יד יצחק בן צבי'. 1999 בספר זה, גם לאחר שעבר ב־ פרסמתי סדרה לא קטנה של מאמרים גם בכתב העת 'ארץ וטבע', בעריכתו של ידין רומן, היוצא לאור על ידי חברת המגזינים 'ארץ הצבי', וכתב עת 'האומה' בעריכתו של יוסי אחימאיר. מאמרים נוספים פורסמו ברבעון 'האומה – במה למחשבה לאומית, לתיעוד ולספרות', היוצא לאור על ידי מסדר ז'בוטינסקי בישראל. מאמרים מחקריים נוספים פורסמו על ידי בעשור האחרון ב'סגולה', הירחון הישראלי להיסטוריה, המתמקד בהיסטוריה של עם ישראל ובהיסטוריה כללית. צוות עורכי העיתון, ובראשם שרה ג'ו בן צבי וד"ר עמית עסיס, אפשרו לי להרחיב היריעה במספר מחקרים תל־אביביים, כמה מהם הופיעו במהדורה האנגלית של כתב עת זה. המאמרים שהופיעו ב'סגולה', בעדכונים ותיקונים מסוימים, כלולים גם הם בספר זה.

10 מדיה

מפת תל־אביב ויפו משנת , שהופקה על ידי 1918 שירות המיפוי הבריטי

באזור מצרים עותק - ) Survey of Egypt (

Made with FlippingBook - Online magazine maker