תל אביב שלי - אילן שחורי

10

תל אביב שלי - אילן שחורי

10 מדיה ספר זה נולד גם מתוך פניות רבות אליי שנעשו בשנים האחרונות לתת זרקור נוסף לכל אותם פרסומים שהופיעו בכתבי העת השונים, בלווים עדכונים נוספים. ספר זה רואה אור גם הודות לסיוע ותמיכה מצד ידידים ועמיתים רבים שעודדו אותי, בהם ידידתי פרופ' אביבה חלמיש, שגם נאותה לכתוב את דברי המבוא לספר, ידידי הוותיק פרופ' גדעון ביגר ופרופ' מעוז עזריהו, שגם מוסד הרצל לחקר הציונות באוניברסיטת חיפה, שהוא עומד בראשו, סייע לי בחלק ממחקרי הספר. חלקם קראו את כתבי היד, בעיקר אלו שלא פורסמו עד עתה. תודה מיוחדת לעו"ד גיורא עיני, מנכ"ל קרן יהושע רבינוביץ לאומנויות תל אביב ולמר מיקי פדרמן ומלון ״דן תל אביב״ על תמיכתם ועל הסיוע בהוצאה לאור של הספר. על כולם תבוא הברכה. מאמרים נוספים שפורסמו ושמופיעים בספר פורסמו לראשונה גם בכמה כתבי עת אקדמיים שפיטים, בהם כתב העת 'קשר', העוסק בחקר תולדות העיתונות והתקשורת היהודית, כתב עת היוצא לאור מטעם המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית ע"ש שלום רוזנפלד באוניברסיטת תל־אביב, כתב העת "'מרחבים', קובץ מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ ישראל והמזרח התיכון שיצא לאור מטעם החוק לגיאוגרפיה ומדעי הסביבה באוניברסיטת תל־אביב, כתב העת 'ישראלים' לחקר ישראל והציונות, היוצא לאור על ידי מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות ועוד.

קריאה מהנה

אילן שחורי,

, 2024 ערב פסח ניסן תשפ"ד - אפריל להיווסדה של תל אביב (כ' בניסן תרס״ט) 115 ביום ההולדת ה-

Made with FlippingBook - Online magazine maker