תל אביב שלי - אילן שחורי

12

תל אביב שלי - אילן שחורי

מכתיבה בעיתון, הוא המשיך ללוות את עירו תל־אביב עד עצם ימים אלה.

10 מדיה אבן דרך חשובה בכתיבתו של שחורי על העיר ובכתיבה על תולדותיה בכלל אביב, לידה וצמיחה: העיר שהולידה ־ חלום שהפך לכרך: תל הוא ספרו אבנך . לאחר שפרסם ספרים נוספים, ובהם 1990 שראה אור בשנת מדינה, ), הוציא מהדורה 1991 ( אביב והנצחה בוניה ־ ונבנית – סיפור הבנייה של תל של 100 ) לרגל שנת ה־ 2009 ( חלום שהפך לכרך חדשה, מעודכנת, של הספר אביב שלי – תולדות ־ תל תל־אביב. עתה מזכה אותנו שחורי בספר חדש: הספר מכנס שנים בעין עיתונאית וחוקרת. 100 אביב על פני יותר מ־ ־ תל מאמרים שפורסמו לאורך שנים רבות במגוון נושאים הקשורים בתל־ 35 כ־ אביב, וכן גם מאמרים חדשים שטרם ראו אור. בספר המונח לפנינו שחורי לוקח אותנו לסיור במרחבי הזמן והמקום. אחד המאמרים עונה על השאלה כמה משפחות באמת ייסדו את שכונת 'אחוזת בית' והעיר תל־אביב – שישים או שישים ושש? מאמר אחר מגולל את הגירוש הגדול של תושבי תל־אביב בזמן מלחמת העולם הראשונה ומאמר נוסף מספר על הפצצת תל־אביב במלחמת העצמאות. מאמרים אחרים מציגים בפנינו אירועים בולטים בחיי העיר, כמו למשל כשהצ'פלין הגיעה וכאשר העדלידע צעדה ברחובות תל־אביב בשנות 1929 לתל־אביב בפורים העשרים והשלושים של המאה העשרים. בכתיבתו ובפעילותו של שחורי מתרוצצות מגמות אחדות. הוא עיתונאי בעל חושים מחודדים הכותב על ההווה התל־אביבי, והוא היסטוריון שעיקר עניינו בשנות העשרים והשלושים. לא במקרה אלה הן שנות כהונתו של מאיר דיזנגוף, שהיה ראש העיריה הראשון של תל־אביב, ושחורי שוקד עתה על השלמת עבודת דוקטור על תקופת כהונתו של מאיר דיזנגוף בראשות ) והשפעתה על פיתוח העיר. 1936 – 1921 עיריית תל־אביב ( זה שנים רבות אני עוקבת אחר שפע פעילויותיו התל־אביביות של שחורי: חקר תולדות העיר, מעקב אחר התרחשויות עכשוויות והנגשת פירות עבודתו לציבור מתעניין רחב בשלל ערוצים – ספרים, מאמרים, שידורים ברדיו, סיורים, וראוי לציון מיוחד אתר האינטרנט לתולדות העיר תל־אביב שהקים ומפעיל זה כעשרים שנה ובו מידע עשיר וכתבות היסטוריות על העיר, שלל הצעות לטייל ולסייר בתל־אביב ומידע רב על כנסים, ספרים ומאמרים הקשורים לתולדות ארץ ישראל בכלל ותולדות תל־אביב בפרט.

Made with FlippingBook - Online magazine maker