תל אביב שלי - אילן שחורי

11

הקדמה

הקדמה כן, בהחלט יש בה משהו, ועוד איך! אֹומְרִים אַנ ְׁשֵי יְרּו ׁשָלַיִם: ּכֵן, ּתֵל אָבִיב, זֶה סְתָם ּגַלְּגַל... אֵין ּפְרֹופֶסֹורִים ּבָּה ּכְזַיִת ּונְבִיאִים אֵין ּב ָּה ּבִכְלָל. הִיסְט ֹורְיָה אֵין ּב ָּה אַף ּכ ַּזֶרֶת. אֵין רְצִינּות ּב ָּה. אֵין מ ִׁשְקָל. נָכֹון מְאֹד, אָדֹון ּוגְבֶרֶת, ֹלא, אֵין ּב ָּה ּכְל ּום... ֹלא כְל ּום... אֲבָל... ּבְכָל זֹאת י ֵׁש ּב ָּה מ ַּׁשֶהּו,

פרופ׳ אביבה חלמיש

10 מדיה

אביב, 'משהו' . כבר אז היה בה משהו, בתל 1946 כך כתב אלתרמן בשנת חמקמק וקשה להגדרה, אך נוכח ומרשים. עשר שנים קודם לכן הכתירו אביב, 'העיר הגדולה ביותר בפלשתינה (א"י)', כ'בירת חברי ועדת פיל את תל הבית הלאומי'. ואכן, אף כי באופן רשמי ירושלים הייתה בירת ארץ ישראל המנדטורית, ובה שכנו משרדי הממשלה ומוסדות היישוב וההסתדרות הציונית, תל־אביב הייתה הלב הפועם של היישוב ובה התנהלה עיקר הפעילות התרבותית – תיאטרונים, גלריות, הוצאות ספרים, עיתונים ומאז גם התזמורת הסימפונית הארץ ישראלית. בשנים שחלפו צברה תל 1936 אביב היסטוריה, ועוד איך! וגם פרופסורים יש בה למכביר, שחיים בה וגם כותבים עליה. לאילן שחורי יש קול ייחודי במקהלת הכותבים על תל־אביב, והוא משמיע אותו בדרכים רבות ומגוונות. סיפור תולדותיה של תל־אביב והתפתחותה הוא מפעל חייו, והוא מכיר את העיר לפני ולפנים ומזוויות שונות. במהלך קרוב לעשר השנים ששימש בהן כתב עיתון 'הארץ' לענייני תל־אביב הוא פרסם עשרות מאמרים ותחקירים על היבטים שונים של חיי העיר. גם לאחר שהיה הכתב הפוליטי של 'הארץ' במשך ארבע־עשרה שנה, וגם לאחר שפרש

Made with FlippingBook - Online magazine maker