תל אביב שלי - אילן שחורי

הוצאה לאור בע״מ 10 מדיה www.media – 10.co.il 077-7508086 / 050-2633766 מנכ"ל ומו"ל: דורון קריספין info@media – 10.co.il

052-7747748 כל הזכויות שמורות למחבר אילן שחורי ©

עריכה: רגב צברי, דנת נוי־מרקוס 10 עריכה לשונית: מדיה עיצוב גרפי: רונית פינקו כהן

בכריכת הספר: בניין עיריית ת"א הראשון בפינת שדרות רוטשילד ונחלת בנימין. , ע"י פרנק סחולטן, באדיבות אוניברסיטת ליידן, הולנד 1923 צילום בשחור לבן בשנת הכריכה הפנימית: צילום הגרלת המגרשים ביום יסוד תל־אביב כ' ניסן תרס"ט. ע"י אברהם סוסקין. הצילום בכריכה הפנימית האחורית: צילום אוויר של כיכר דיזנגוף . 30 ההולכת ונבנית, סוף שנות ה

הספר יצא לאור בתמיכתם של ״קרן יהושע רבינוביץ לאומניות תל אביב״ ומלון ״דן תל אביב״

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר חלק כלשהו מן החומר שבספר זה. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט, אלא ברשות מפורשת בכתב ורק אחרי מתן אישור בכתב ע"י המחבר.

2024 מהדורה ראשונה, נדפס בישראל תשפ״ד /

Made with FlippingBook - Online magazine maker