תל אביב שלי - אילן שחורי

8

תל אביב שלי - אילן שחורי

10 מדיה בתחילת דרכי, עת ביקרתי בתפקידי כעיתונאי בבניין עיריית תל־אביב, נתקלתי בוקר אחד בפקיד עירוני שורף כמה מסמכים במגרש החנייה הסמוך לבית העירייה. כששאלתי לפשר מעשיו, השיב לי ד"ר אריה יודפת כי הוא מנהל הארכיון העירוני, ובאותו בוקר ביקשו ממנו לפנות כמה חדרים מהארכיון, ומה שלא נכנס נחשב מיותר והוא החליט להשמידו. ביקשתי אז את רשותו לקחת חלק מהחומר שעמד להישרף ועד היום אני מצטער שמכוניתי הייתה קטנה ולא הצלחתי להכניס עוד ועוד. רק בבית גיליתי כי מדובר בחומר יקר מפז. מסמכים עירוניים היסטוריים, כתבי עת עירוניים, מכתבים של דיזנגוף ועוד. כך התחלתי את הקריירה כחוקר ההיסטוריה של תל־אביב. מכאן הדרך לאוניברסיטת תל־אביב הייתה קצרה. התואר השני התמקד כולו בחקר תל־ , לספרי הגדול הראשון 'תל־אביב 1990 אביב, ועבדות התזה הפכה בהמשך, ב־ ), גם זכה למהדורה 2009 חלום שהפך לכרך', ותשע־עשרה שנה לאחר מכן ( שנה לתל־אביב. 100 חדשה ומעודכנת במסגרת חגיגות שלי באוניברסיטת Phd לאחר הפסקה אני עמד לסיים בימים אלו את עבודת ה־ חיפה, שגם היא מתמקדת בתולדות תל־אביב. מאז ראשית שנות השמונים של המאה הקודמת ועד עצם ימים אלו, במשך למעלה מארבעים שנה, פרסמתי עשרות רבות של מאמרים בתולדות תל־ אביב. המאמרים פורסמו בעיתונות, בעיקר בעיתון 'הארץ', שבו המשכתי לכתוב סוגיות שונות מחקר תולדות תל־אביב גם בתקופה הארוכה ששימשתי כתב פוליטי של העיתון, אך גם בעיתונים אחרים, בעיקר בסופי השבוע ב'מעריב' או ב'ידיעות אחרונות'. כמו כן פרסמתי שורה ארוכה של מאמרים בנושא תל־אביב גם בכתבי עת אקדמיים ואחרים. כיליד תל־אביב וכמי שלעולם לא חדל להתגורר בתחומה, נקשרתי לעיר הזו עוד מילדותי. האירוע התל־אביבי הראשון שנחקק בזיכרוני הוא הטיול בעגלת ילדים עם הוריי בתיה (לבית רבני) ויעקב שחורי ז"ל בכיכר דיזנגוף הראשונה ועשרות התצלומים שנוצרו מאז ממקום זה. מגן הילדים 'גן חנה' ברחוב לכיש בעיר זכורה לי החגיגה הגדולה שבה השתתפתי במלאת חמישים שנה לתל־ אביב. והנה חלפו למעלה מחמישים שנה וגם את הקריירה העיתונאית שלי אני חב לתל־אביב, כשאת התפקיד המשמעותי הראשון קיבלתי במערכת עיתון 'הארץ', שבו שימשתי כתב בתל־אביב, בתקופה שבה שלמה להט (צ'יץ') היה ראש העיר.

הסופר, חוקר ארץ ישראל והעיתונאי שלמה שבא ז"ל פתח לי בראשית שנות

Made with FlippingBook - Online magazine maker