תל אביב שלי - אילן שחורי

סדר הפרקים

7

מבוא

11

הקדמה

1 חטיבה

15

גיבושה של עיר - ראשית המוסדות והשירותים

17

פרק ראשון: לכל רחוב יש שם

32

פרק שני: בניין עירייה זמני שהפך לקבוע

44

פרק שלישי: ראשית מכבי האש בתל־אביב

60

פרק רביעי: ידיעות עיריית ת"א כמקור היסטורי

78

פרק חמישי: מאה שנה למהפכת החשמול של תל־אביב

91

פרק שישי: כיצד קמה מערכת הבריאות העירוני

120

פרק שביעי: ראשיתו של שוק הכרמל בתל־אביב

128

פרק שמיני: הנווה של תל־אביב שהפך לחצר האחורית

2 חטיבה

141

דיזנגוף - לא רק שם של רחוב

142

פרק תשיעי: השריף של תל־אביב

154

פרק עשרי: ז'בוטינסקי פינת דיזנגוף

171

פרק אחד־עשר: ראש העיר רוצה להקים מוזיאון

191

פרק שנים־עשר: מתל־אביב ליפו ובחזרה

211

" פרק שלושה־עשר: עלייתה ונפילתה של האונייה "תל־אביב

222

פרק ארבעה־עשר: דיזנגוף – ימים מוקדמים: פרשת המזגגה

233

פרק חמישה־עשר: דיזנגוף חוטף מכות

Made with FlippingBook - Online magazine maker