נקודת מפגש גיליון 10 ינואר 2016

שלבי תהליך העבודה לבניית אקלים מיטבי

לפעולה. כפי שהרחוב הפיזי טומן בחובו הזדמנויות חיוביות לצד מצבי סיכון, כך גם הזירה הווירטואלית. לצד אפשרויות זמינות ופשוטותשל גישה למידע, אפשרות לביטוי עצמי, יצירת קשרים חברתיים ומעגלים של תמיכה רגשית ופיתוח זהות אישית, ילדים ובני נוער נתקלים בחשיפה לתכנים שאינם תואמי גיל, ולעתים גם לאלימות, לקבוצות שנאה, ל'שיימינג' ואף למצבים של פגיעה מינית. לפיכך הקו המנחה את משרד החינוך בעיסוק החינוכי בנושא זה עם תלמידים מתמקד בגלישה נבונה ואחראית ברשת כשגרה, לרבות ניצול הפוטנציאל האדיר שהרשת מציעה במגוון רחב של תחומים, ובד בבד - הקניית נורמות התנהגות ראויות, מניעת פגיעה באמצעות הרשת והימנעות חוזר המנכ"ל החדש מהתנהגויות מסכנות. מייחד לראשונה פרק שלם לנושא תחת הכותרת: "שימוש בטכנולוגיה בפעילויות

אלימות. תחילה נעסוק בדרכי ההתערבות וההתמודדות באירועים של פגיעה מקוונת, כגון חרם והפצת תמונות ברשת, ולאחר מכן - בהתמודדות המורכבת עם התנהגות תוקפנית ועם התנהגות לא מותאמת בעלת גוון מיני בגיל הרך. צעדים לטיפול באירוע של פגיעה מקוונת: הפצת שמועות, חרם, קבוצות שנאה והפצת תמונות פוגעניות: המציאות החברתית המשתנה בתחום זה הובילה לצורך בהתייחסות רחבה ובכתיבת הנחיות הנוגעות להתנהלות באינטרנט ולמצבים של אלימות ופגיעה. הדחיפה לכתיבת פרק זה באה עם ההבנה שילדים ובני נוער במאה העשרים ואחת נולדים ומתעצבים בתוך מציאות פיזית ווירטואלית גם יחד, ואי אפשר להפריד ביניהן. הרשת הפכה להיות חלק בלתי נפרד מחיינו, היא מזמנת לכולנו מרחב

שלבי תהליך העבודה לבניית אקלים מיטבי כאמור לעיל, פרק ג' בחוזר המנכ"ל עוסק בהתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות ובטווח התגובה לאירועי התפיסה היא שאירועי אלימות וסיכון. אלימות וסיכון מצריכים טווח תגובה רחב, הכולל בראש ובראשונה היבטים חינוכיים וטיפוליים ברמת הפרט, במעגלי הפגיעות השונים ועד רמת המערכת כולה. לצד היבטים אלה, יש עיסוק בהיבטים משמעתיים של גבולות ומשמעת ועקרונות ליישומם, ובתוכם הקפדה על מידתיות התגובה, התאמת התגובה לאירוע, לגיל הילדים המעורבים, למאפייני התרבות ועוד, בד בבד עם שמירה על הליך הוגן ועל זכויות הפרט. להלן נתמקד בשני נושאים מרכזיים מתוך הפרק העוסק בהתמודדות עם אירועי

24

Made with FlippingBook Online newsletter