נקודת מפגש גיליון 10 ינואר 2016

דבר העורכות

תהליך הטיפול שעברה נערה נפגעת גילוי עריות ועל הקושי שעומד בדרכו של כל המבקש לטפל בנפגעים מסוג זה בעזרת הכלים הטיפוליים שבידיו. היא מתארת כיצד במהלך הטיפול, במסגרת טיפולית בטוחה ומוגנת, עשויה המטופלת לשחזר חוויות חיים טראומטיות ולצעוד אט-אט שפעת צברי לעבר החלמה. כתבתן של עוסקת בעוד תוצאה של ושמרית בן חיים פגיעה בילדות – העברת הפגיעה בילדוּת לדור הבא. בכתבה מובאים ממצאיהם של שני מחקרים שערכו שתיהן על העברה בין-דורית. הממצאים מחזקים את ההשערה על העברה בין-דורית שנמצאה במחקרים דומים בתחום – על השפעתה הניכרת של סביבת הגידול הילדית על ההורות העכשווית. השפעה זו מובילה לכך שהילדים שנפגעו מאמצים בבגרותם, בדרך כלל, את אותן צורות התנהגות שהתנסו בהן בילדות. כתבות אחרות בעיתון עוסקות בהתמודדותן של המערכות השונות עם תופעת ההתעללות בילדים והזנחתם , עינב לוק מהיבטים שונים. כתבתן של מתארת את הילה סגל ומיכל זכריה התפיסה שבאה לידי ביטוי בחוזר המנכ"ל החדש של משרד החינוך בכל הקשור לאירועי אלימות, ובייחוד בקשר לפגיעות בין תלמידים ברשת ולהתנהגות לא מותאמת של ילדים בגיל הרך במערכת החינוך. פרויקט נוסף הוא זה של עמותת גושן. מתארת את הפרויקט ד"ר חוה גדסי שעוסק בהפחתה מראש של גורמי סיכון כאסטרטגיה לצמצום התעללות בילדים באמצעות מניעה והתערבות מוקדמת. המחשה לחשיבות שיש להכשרתם של מכתבה רופאים בתחום זה מובאת ב המרגש של אישה שנפגעה מינית בילדותה שטיפל בה. המכתב התפרסם אל הרופא במגזין רפואי בחו"ל, ובשל חשיבותו שלח אותו מכון חרוב לתרגום והוא מופיע בגיליון זה. בהקשר זה של מניעה, כתבת עם טלל דולב, ירדן יצחקי ריאיון שערכה מנהלת התכנית הלאומית לילדים ולנוער

מביא לפניכם כתבות העוסקות 10 גיליון במגוון נושאים הקשורים בתופעת ההתעללות בילדים והזנחתם. הכתבות נסבות על שלושה היבטים חשובים של התופעה: ההשלכות ההרסניות שיש לפגיעה ולהזנחה בילדוּת על ילדים בגיל הילדות וגם משבגרו; השלכות הפגיעה על הדור הבא; הפחתה ומניעה של מצבי פגיעה והזנחה ושינויים שעושות המערכות השונות בהקשר זה. תופעת הנערות במעגל הזנות נידונה עם ד"ר סיגל אוסטר קנב בריאיון שערכה רונית לב-ארי, מנהלת בית רות לנערות בסיכון. כידוע ,שיעור גבוה מאוד מהנשים העוסקות בזנות הן כאלה שנפגעו מינית בילדותן, פעמים רבות – בתוך המשפחה, פגיעה שמובילה להרס עצמי ולמעורבותן בזנות בגיל בוגר יותר. לב-ארי סבורה שבמקרים רבים אפשר למנוע את התופעה באמצעות פעולות של איתור וטיפול בגיל צעיר. תוצאה אחרת של הפגיעה בילדוּת היא התמכרותם של אותם ילדים שנחשפו לפגיעה ולהזנחה לסוגים שונים של התמכרות. ההתמכרות משמשת להם אמצעי בריחה מהזוועה שחוו, מקִלה על המתמכרים בתחילת הדרך אך מדרדרת אותם במדרון החלקלק לסוגים שונים של התמכרויות – סמים, מין ,אלכוהול ועוד. מביאה בכתבתה עופרה בן מאיר עו"ד ראיונות עם בוגרים ועם אנשי צוות של 'רטורנו' – מוסד שעושה עבודה נפלאה בגמילה מהתמכרויות. גם להתעללות רגשית והזנחה רגשית – שתי תופעות מובחנות אשר פעמים רבות מתרחשות יחד, והן קשות לאיתור – יש השלכות קשות על ילדים בגיל צעיר וגם בהתבגרם. על הפגיעה הגורמת לילדים פעמים רבות לחיות במעין מדבר נפשי . לביא ד"ר איריס לביא – בכתבתה של כותבת על השלכותיה ההרסניות של הפגיעה ועל דרכים לאיתור ולטיפול. , מור ליפין בהקשר זה מובאת כתבתה של רכזת הטיפול בכפר הנערות בית רות, על

יפה ציונית

נעמי גוטמן

בסיכון, מתארת את הקמת התכנית ואת יחסה של התכנית לילדים על קצה הרצף. יתרונה של תכנית זו בכך שבבסיסה עומדת החשיבה על גיוס כוחות של משרדי ממשלה שונים, איגום משאבים ויצירת תשתית שירותים עירונית מיטיבה הנסמכת על שיתוף הפעולה בין כל המשרדים. עניין עדותם של ילדים בבתי משפט תמר שורץ-זיו מופיע בשתי כתבות. עם החוקרת ד"ר מביאה כתבת ריאיון כרמית כץ. ד"ר כץ ערכה מחקר חדשני והאירה את עינינו בממצאים מדאיגים: בעקבות פרסום מקרה של התעללות ופגיעה בתקשורת המקוונת, ילדים שהסכימו סוף-סוף לחשוף את הפגיעה שחוו התחרטו או, לחלופין, חוו חוויות קשות מאוד – עד כדי ניסיונות אובדניים. המחקר מנתח את תגובות הציבור ב'טוקבקים', ומסקנותיו החשובות בדבר חינוך הציבור ושימוש נבון בתקשורת במקרים של פגיעות מיניות צריכות לשמש מורה דרך לכל העוסקים בנושאים אלה. היבט מעניין אחר של נושא העדות . עו"ד תמר פרוש מופיע בכתבתה של פרוש כותבת על המחלוקת הקיימת היום בבית המשפט העליון בנוגע למשקל שיש לתת להערכתו של חוקר הילדים את מהימנותו של הילד – כאשר הילד עצמו מעיד. אנו מקוות שתמצאו בקריאה עניין ומשמעות.

קריאה נעימה!

Made with FlippingBook Online newsletter