נקודת מפגש גיליון 10 ינואר 2016

שיבחן הן את הטוקבקים והן את הסיקור התקשורתי באינטרנט. בימים אלו אני עומדת בקשר עם כמה חוקרים כדי לבחון את האפשרות לערוך מחקר מקיף מסוג זה. ד"ר כרמית כץ מחקרה החדשני של חושף תמונת מורכבת של אופן הסיקור

של מקרי התעללות בילדים ושל הזנחה ופותח צוהר להלך הרוח הציבורי בתחום זה. מדבריה עולה כי התקשורת מַבנה נרטיב חלקי ולקוי של התופעה, וכך משפיעה על השיח הציבורי ומטה אותו. נוכח הבנת הכוח הטמון בתקשורת, יש חשיבות רבה לכך שאנו, אנשי המקצוע, נהיה שותפים בבניית נרטיב אלטרנטיבי.

האם חשיפה בתקשורת עשויה להיות מעצימה? : אם מטפלים בתהליך החשיפה בצורה כץ נכונה, זו יכולה להיות חוויה מעצימה ומקדמת. זאת בהנחה שהתקשורת עורכת סיקור המותאם למצבו של הילד, ושאיש התקשורת מקבל עליו אחריות ומבין כי יש ילדים והורים שתלויים בסיקור שלו. זו יכולה להיות חוויה מקדמת הן עבור הילדים וההורים והן עבור ילדים אחרים שיקראו ויאמרו 'עוד ילדים מספרים, גם אני יכול לספר, וזה לא כזה נורא לספר'. עם זאת, היום ילדים שמספרים לנו אומרים 'עדיף לשתוק'. יש ילדים שמגיבים לאנשי מקצוע המנסים לסייע להם סביב חשד להתעללות או הזנחה במשפטים בסגנון 'תגידי, את מפגרת? למה שאני אספר לך מה קרה לי? ראיתי חברה שלי שסיפרה ואיזה לינץ' עשו לה בתקשורת. את רוצה שאני אספר? אין סיכוי'. האם יש גם בני משפחות שחוששים לספר? : כן, רבים מאוד. יש הורים שבאים כץ מודאגים ואומרים 'עדיף שהוא לא יספר. שלא ישמעו על זה, שלא יצא החוצה, שלא יהיה לו בעיות, שלא יצחקו עליו'. בסיכומו של דבר אנחנו חיים בחברה שעדיין אינה מצליחה להתמודד עם תופעת ההתעללות בילדים וההזנחה בלי להאשים את הילד או את משפחתו. מה מקומנו ביחס לעולם? כץ: תמונת המצב המשתקפת במחקרים בעולם שלילית אף היא. עד כה נערכו מחקרים המנתחים את אופי הסיקורים בארצות הברית, באוסטרליה, בקנדה ובאנגליה. החוקרים במדינות הללו מצביעים אף הם על סיקור שהוא מגמתי למדי, צהוב ומתמקד בעיקרו בפגיעות מיניות נדירות. כמו כן עולה התעלמות מהזנחה ומהתעללות רגשית ופיזית. חשוב לציין כי טרם נערכו בעולם מחקרים הממפים ומנתחים טוקבקים בתחום זה. המחקר הנוכחי הוא הראשון שמבצע ניתוח מסוג זה, ועל כן אי אפשר להשוות אותו עם ממצאים אחרים.

למניעת התעללות בילדים ממוקם באוניברסיטת קולורדו )Kempe center( מרכז קמפ 4 בדנוור, ארצות הברית. מטרת המרכז - לשפר את רווחתם של ילדים ואת הטיפול בהם על–ידי חיזוק המשפחות, הקהילות והמערכות המשרתות אותם. עוד על המרכז ועבודתו ראו בקישור להלן: http://www.ucdenver.edu/academics/colleges/medicalschool/departments/ pediatrics/subs/can/About/Pages/About.aspx

במבט קדימה, אילו מחקרים עתידיים יש לערוך בתחום?

אני חושבת שכדאי מאוד לערוך מחקר השוואתי בפרספקטיבה בין–לאומית,

9

Made with FlippingBook Online newsletter