נקודת מפגש גיליון 13 יולי 2017

שער הגיליון1
דבר העורכות5
לא גזירת גורל פגיעה והתעמרות באנשים עם מוגבלות7
הסיכון שלהם הוא העסק של כולנו - ילדים עם מוגבלויות ב-" 360 התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון"12
קריאת כיוון - ממצאי עבודת הפורום הבין-משרדי למיפוי נפגעי התעללות והזנחה עם צרכים מיוחדים וסקר נפגעים עם מוגבלות18
מעל לכל ספק20
הזכות להשמיע קול - סיכום התכנית להנגשת חקירה והעדה לאנשים עם מוגבלות תקשורתית מורכבת באמצעות תת"ח25
"גם לנו מגיע" - מיניות של ילדים ונוער עם מוגבלות29
לחנך (למיניות את אבא ואימא) - התפקיד המשמעותי של הורים לילדים עם מוגבלות בחינוך המיני של ילדיהם32
מתחת לרדאר - טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית, פוגעים מינית או עם התנהגות מינית לא מותאמת, בחברה הערבית35
רפואה שלמה - אבחון רפואי של התעללות והזנחה בקרב ילדים עם מוגבלויות39
מדורים42
טיפול פרטני ב TF-CBT במרכז טיפולי טוני אלישר - שק"ל42
"להתבגר בשלום" - המודל לחינוך מיני בחינוך המיוחד המופעל בבית ספר ממ"ד "שלום" בפתח תקווה47
סולמות מוזיקה לשינוי חברתי - התכנית לילדים עיוורים ולקויי ראייה52
איך קורס נולד? - בניית קורס מותאם לזיהוי, איתור ומניעת פגיעה עבור מלווי הסעות לילדים עם מוגבלויות55
פוגעים ונפגעים עם מוגבלויות שכליות ונפשיות בהליך הפלילי57

Made with FlippingBook Learn more on our blog