בית הספר למצויינות - "נוער שוחר דעת"

בית הספר למצוינות "נוער שוחר דעת"

הרפתקאות מדעיות • כל תופעת טבע שמתרחשת סביבנו מעניינת ומסתורית! כל גילוי מדעי חדש שמתגלה, מוביל לעוד שאלות.. ולפעמים גם תיאוריות מדעיות וותיקות זוכות לתיקון אפילו כיום. באמצעות חוג זה יפתחו התלמידים יכולת חקר, חשיבה, שאילת שאלות והסקת מסקנות על תופעות החיים השונות. התלמידים יתוודעו לתחושת מסוגלות מחוזקת שלהם דרך פרויקטים מעשיים, מרתקים ,דינמיים וכיפיים בתחום המדעים והטכנולוגיה. תוך כדי בצוע ניסויים ובניית דגמים שחלקם יילקחו הביתה, התלמידים יכירו חוקים מדעיים ומדענים מרכזיים מההיסטוריה, יכירו את פועלם, ויפתחו הערכה לניסיון המצטבר האנושי הנקרא | קול | חום טמפרטורה | אלסטיות | אנימציה | אור | צבעים | מרכז כובד | - מדע. נושאים: תעופה אלקטרו-מגנטיות | חוקי ניוטון | נפח ומאסה | קיטור | טילים | חשמל | ארכיאולוגיה | אנרגיה | סבון צפיפות ועוד. | לחץ | ניסויים בכימיה | עולם מיקרוסקופי | פרחי רפואה (תינתן עדיפות לתלמידי כיתות ו') • התלמידים ילמדו על מיקומם של איברי הטורסו, האנטומיה של מערכת הלב וכלי הדם, פיזיולוגיה של הלב, מדידות של לחץ-דם, דופק ומילוי קפילארי. הדם וחשיבותו, בדיקת סוג הדם והתבוננות על מרכיבי הדם בעזרת מיקרוסקופ. ילמדו להשתמש בסטטוסקופ ובמד לחץ דם, שימוש באינהלטור, שאיבת תרופה מאמפולה, החדרת עירוי לדגם, מיומנות התפירה והחיתוך הכירורגי, גיבוס. התלמידים יתרגלו את הגישה הטיפולית בפצוע מדומה, החדרת עירוי לזרוע סימולציה, האירוע הלבבי וסיבוכים נפוצים, מבנה ותפקוד של מערכת הנשימה, בניית דגם ריאות, התרשמות מנזקי העישון על ריאות חזיר, מחלת האסטמה והגישה הטיפולית אליה, הנשמה מלאכותית בסיסית ומתקדמת עם מכשור מתאים, מבנה ותפקוד של מערכת העיכול, בניית דגם מערכת העיכול, פתולוגיות נפוצות במערכת העיכול, התהליך הניתוחי ותפקידים שונים בחדר הניתוח, חיתוך כירורגי מבוקר, התנסות בדיסקציית לב חזיר, תפירה רפואית בעזרת כלי העבודה של הרופא הכירורג, הניטור של החולה המונשם, מבוא לטראומה, קיבוע נפג"מ ללוח גב, שמירה על עמוד השדרה הצווארי, הטיפול בנקע, פריקה ושבר, התנסות בתהליך הגיבוס, תרגילים בעזרה ראשונה, חבישות וטיפול בפצעים, ליצנות רפואית, כוויות, הוצאת גוף זר, התעלפות, הכרת האמבולנס ועוד.

• פתיחת חוג מותנית במספר מינימום של משתתפים. .06.12.2023 ,' • השיבוץ הסופי יימסר ביום הפעילות הראשון – יום ד

• שני המפגשים הראשונים הינם בגדר ניסיון. לאחר שני מפגשים אלו, לא תוחזר יתרת שכר הלימוד. נועדו לטיפול ולרישום התלמיד ואינם יוחזרו, גם אם ביטל התלמיד את הרשמתו, ₪ 100 • דמי ההרשמה בסך או הפסיק את לימודיו, או שלימודיו הופסקו בשל בעיות משמעת.

שכר לימוד כיתות ג'-ו' (נש"ד) | ) פגישות 21 – (עבור כל שנת הלימודים דמי הרשמה ואגרת שמירה). ₪ 100+( ₪ 1,700 : שני חוגים

,052-3078686 ולהחזיר לעינת שטיבלמן << טופס הרישום >> לחץ כאן כדי למלא את לאחר אישור הרישום יועברו הטפסים לרשת המתנ"סים נשר לגביית התשלום, ניתן לשלם באשראי בלבד.

7

Made with FlippingBook Ebook Creator