מכללת נתיבים - ידיעון קורסים והשתלמויות

הכי טבעי מכללת

תכנון, ביצוע וניהול פרויקטי מנהור קורס מודולרי מתקדם

מתכונת הקורס בנוי מארבע השתלמויות דו יומיות, שעות אקדמיות. 45 , פעם ברבעון קהל יעד מהנדסים, מתכננים ומנהלי פרויקטים עם ידע בסיסי במנהור, רקע וגישה לפרויקטי תשתיות בעבר ובהווה. שיטות כרייה קונבנציונליות, שיטות ביצוע , פרויקטי דחיקה, TBM , EPB , TBM Slurry סקרי קרקע וגיאולוגיה בקרקעות רכות, שיפור תכונות הקרקע והתמודדות עם מי תהום ועוד. ניתוח מקרה בוחן מחו"ל או מהארץ ועוד. . מנהור במרחב אורבני – 2 אתגרים ופתרונות מנהרות תשתית במרחב עירוני, סטטוטוריקה לפרויקט מִנהור, תכנון גיאומטרי למנהרות תחבורה, ניטור בזמן ביצוע, אחזקת מנהרות תחבורה, ביטחון וחירום בתווך תת-קרקעי ועוד. ניתוח מקרה בוחן מחו"ל או מהארץ ועוד. . מנהור בסלע 3 TBM שיטת קידוח פיצוץ, שיטות ביצוע , סקרי קרקע וגיאולוגיה, אוורור, Gripper מיכון למִנהור בסלע ועוד. ניתוח מקרה בוחן מחו"ל או מהארץ. TBM . ניהול פרויקט 4 , יתרונות שיתוף DB מכרזי תכנון ביצוע GBR , חשיבות ה- PPP מגזר פרטי במסמכי המכרז, ניהול סיכונים ייעודי תחום המִנהור, תכנון אתר התארגנות , ניהול ותכנון TBM ייעודי לעולם ה- הזמנת המכונה – מורכבויות ודגשים, תכנון וייצור סגמנטים, בטיחות במנהרות ניתוח מקרה בוחן ,CFD ארוכות לרבות מחו"ל או מהארץ ועוד. נושאי הלימוד המרכזיים (חלוקה לפי השתלמויות) . מנהור בקרקעות רכות 1

צפויה 2050 תחזית אוכלוסיית ישראל עד לשנת מיליון נפש. בעוד שהמרחב 15- לחצות את ה הגיאוגרפי של מדינת ישראל נותר זהה, קרי - חוסר פוטנציאל בקרקעות זמינות. מגמות של עיור ודמוגרפיה, בעיות אקלים וגודש במערכות התחבורה הקיימות יחריפו את המצב הקיים, וכמובן, של עומס הולך וגובר על מערכת התחבורה הקיימת של מדינת ישראל. מנהרות רכב ורכבות נותנות מענה טכנו הנדסי רובוסטי זה למעלה ממאה שנים במקומות רבים בעולם, ואמורות לפתור חלק נרחב מהבעיות שצוינו לעיל. קורס זה יקנה למשתתפיו ידע עדכני, מעשי ונרחב בתחום הנדסת מנהור, תכנון וניהול פרויקטים של מִנהור, ביצוע וניהול עבודות תת קרקעיות. קורס מתקדם מודולרי המשלב למידה מתוקשבת, הרצאות, ניתוח מקרה בוחן וסיורים בפרויקטים. בתום הלימודים כל משתתף יצטייד בארגז כלים מקצועי שיאפשר לו להשתלב בפרויקטי מנהור ולהאיץ את ההתפתחות המקצועית. , מדען ראשי למנהור, אינג' אבי בכר ניהול מקצועי: "נתיבי ישראל". ההרצאות עם מרצים מחו"ל יועברו בשפה האנגלית. אפשרי גם במתכונת היברידית – מקוונת ופרונטלית. לפרטים על מועדי הקורסים לחצו כאן

13

Made with FlippingBook flipbook maker